Savremena Ajurveda - Medicinski vodič kroz komplementarnu i alternativnu medicinu

  • Autor: : Hari Sharma, Cristopher Clark
  • Izdavač: Udruženje za ajurvedsku medicinu LOTOS
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2007
  • Broj strana: 222
  • Povez: meki
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 1000 RSD Ubaci u korpu

UUVOD U PUBLIKACIJU

Cilj ovog vodiča je da omogući medicinskim radnicima i studentima

jasan i razumljiv pregled onoga što je trenutno poznato o:

 Terapijskim medicinskim sistemima trenutno označenim kao

dopunska medicina;

 Dopunskim pristupima specifičnim medicinskim procedurama;

 Integraciji dopunskih terapija u poznatu medicinsku praksu.

Svaki tekst je napisan prema specifičnim potrebama i pitanjima

medicinskih radnika, a gde je moguće, opisaće se osnovne primene u

kliničkoj praksi.

   Ono što se naziva dopunskom medicinom je ranije snažno

integrisano u zdravstvenu zaštitu, najvećim delom potrebama

korisnika, ali istovremeno i prepoznato od strane novih naučnih

istraživanja koja su proširila naš pogled na zdravlje i lečenje – i

pomerila granice postojećih biomedicinskih paradigmi.

   Medicinski radnici treba da znaju kakve su navike njihovih

pacijenata i u šta oni veruju kada je reč o alternativnoj medicini. U

razvoju osnovnog znanja o radu sa dopunskim medicinskim

terapijama javlja se povećanje zahteva za osnovnom zaštitom

zdravlja.

   Ova publikacija omogućava uvid u osnove i temelje

komplementarnih medicinskih sistema trenutno poznatih i

primenjivanih u Severnoj Americi i Evropi. Svaka tema je predstavljena

na način da bude razumljiva i da omogući razumevanje

značaja intelektualnih temelja svakog sistema – povezivanjem između

komplementarnih i konvencionalnih medicinskih sistema gde god je to

moguće. Ova objašnjenja ocrtavaju na odgovarajući način socijalne i

naučne osnove svakog sistema zaštite.

   Gde god je bilo moguće, uključivani su rezultati istraživanja koja su

brzo uznapredovala. U nastojanju da se obezbede podaci o tome gde

sve komplementarna (dopunska) medicina može da dâ terapijske

olakšice, vodič je i navodio podatke o tome gde komplementarna

medicina ne bi trebalo da bude korišćena.

   Domen zdravstva se brzo pomera od toga da se smatra

alternativnim  (što podrazumeva ekskluzivnu upotrebu u jednom ili

drugom medicinskom sistemu), preko komplementarnog (korišćen kao

dodatak glavnim stavovima medicinske zaštite),  do interaktivne

medicine (podrazumevajući aktivni, svesni uticaj na osnovne pravce u  

medicini da bi ugradio alternativu u bazu racionalne klinike i naučne

informacije, ocene i mišljenja).

   Takođe, medicinski profesionalci i studenti moraju brzo da uče

osnove komplementarnih medicinskih sistema u cilju boljeg

poznavanja potreba svojih pacijenata, štiteći narodno zdravlje,

proširujući svoje naučne horizonte i razumevajući pojam zdravlja i

izlečenja.  

1997.                                                             Marc S. Micozzi.