Moderni budizam-put mudrosti i suosjećanja-drugi dio-tantra

  • Autor: Geshe Kelsang Gyatso
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2012
  • Broj strana: 112
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 700 RSD Ubaci u korpu

Dragocjenost Tantre
U svojim učenjima Sutre, Buddha nas uvelike potiče da ostvarimo krajnji cilj ljudskog života. Ovaj cilj će se ostvariti brzo, ako se prakticira Tantra. Tantra, koju još zovemo i „Tajna Mantra” ili „Vajrayana” je posebna metoda za pročišćavanje svog svijeta, sebe, svojih užitaka i svojih djelatnosti; i ako tu metodu primijenimo u praksi, brzo ćemo postići prosvjetljenje. Kao što je već objašnjeno u Prvom dijelu Modernog budizma: Sutra, naš svijet ne postoji sa svoje strane; poput svijeta snova, on je puka pojavnost našem umu. U snovima možemo vidjeti i dodirnuti svoj svijet sna, ali kad se probudimo, shvatimo kako je on bio puka projekcija našeg uma i uopće nije postojao van našeg uma. Isto tako, svijet kojeg vidimo kad smo budni je samo projekcija našeg uma i uopće ne postoji van našeg uma. Milarepa je rekao:
Trebaš znati da su sve pojavnosti prirode uma, a da je um prirode praznine.
Zbog toga što su naš svijet, mi sami, naši užitci i naše djelatnosti prirode našeg uma, kad je naš um nečist i oni su nečisti, a kad naš um postane čist kroz praksu pročišćenja, i oni postanu čisti. Puno je različitih razina pročišćavanja našeg uma. Suptilnu pogrešnu pojavnost se, na primjer, ne može pročistiti prakticiranjem samo Sutre, već se trebamo upustiti i u praksu Tantre Najviše joge.

Kad smo potpuno pročistili svoj um kroz tantričku praksu,
naš svijet, mi sami, naši užitci i naše djelatnosti postanu potpuno
čisti - to je stanje prosvjetljenje. Dakle, vrlo je jednostavno postići
prosvjetljenje; sve što trebamo uraditi je uložiti trud u pročišćenje
svog uma.
Kad nam je um nečist zato što smo ljuti na svog prijatelja,
znamo da ga vidimo kao lošeg, a kad nam je um čist jer osjećamo
srdačnu ljubav prema istom prijatelju, da ga vidimo kao dobrog.
Dakle, naš se prijatelj mijenja iz lošeg u dobrog zbog promjene
u našeg uma iz nečistog u čist. To je pokazatelj kako je sve što
je nama dobro, loše ili neutralno, projekcija našeg uma i nema
postojanja van našeg uma. Prakticiranjem Tantre ćemo potpuno
pročistiti svoj um i tako doživjeti potpunu čistoću svog svijeta,
sebe, svojih užitaka i svojih djelatnosti - „četiri potpune čistoće.”
Iako je Tantra vrlo popularna, nema mnogo ljudi koji razumiju
njezin pravi smisao. Neki ljudi poriču Buddhina tantrička učenja
dok ih drugi zloupotrebljavaju za svjetovna postignuća; a mnogi
su pak zbunjeni u pogledu jedinstva praksi Sutre i Tantre, te pogrešno
vjeruju da su Sutra i Tantra međusobno proturječne. U
Sažetoj korijenskoj Tantri Heruke Buddha kaže:
Nikad ne biste trebali odbaciti Tantru Najviše joge,
Već spoznati da ona ima nezamisliv smisao
I da je sama bit Buddhadharme.
Kada shvatimo pravi smisao Tantre više neće biti osnove za
njenu pogrešnu primjenu i vidjet ćemo da uopće nema nikakvog
proturječja između Sutre i Tantre. Prakticiranje učenja Sutre je
osnovni temelj za praksu tantričkih učenja, a praksa Tantre je
brza metoda za postizanje krajnjeg cilja učenja Sutre. Na primjer,
u svojim učenjima Sutre Buddha nas ohrabruje da odbacimo vezanost,
a u Tantri nas ohrabruje da svoju vezanost pretvorimo
u duhovni put. Možda neki ljudi misle da je ovo proturječno,
no nije, jer su Buddhine tantričke upute o tome kako pretvoriti vezanost
u duhovni put brza metoda za odbacivanje vezanosti!
Na taj način, one su metoda za ostvarenje ciljeva učenja Sutre.
Trebamo pripaziti da ne shvatimo pogrešno značenje pretvaranja
vezanosti u duhovni put. Sama vezanost se ne može izravno
pretvoriti u duhovni put; ona je zabluda, unutarnji otrov, i
objekt odbacivanja i u Sutri i u Tantri. Pretvoriti vezanost u put
znači pretvoriti uzroke vezanosti - naše doživljaje svjetovnih užitaka
- u duhovni put. Puno je metoda za to objašnjeno u tantričkim
učenjima.
Univerzalno suosjećanje postignuto praksom učenja Sutre
i mudrost Tantre Mahamudre postignuta praksom tantričkih
učenja su kao dva krila ptice. Baš kao što su oba krila jednako
važna da bi ptica letjela, tako su i Sutra i Tantra jednako važne za
praktičare koji teže prosvjetljenju.

Tantra se definira kao unutarnja spoznaja koja funkcionira
tako da spriječi obične pojavnosti i koncepcije i postigne četiri
potpune čistoće. Iako se Buddhini tantrički spisi ponekad zovu
„Tantra” jer otkrivaju tantričke prakse, prava Tantra je zapravo
nužno unutarnja spoznaja koja štiti živa bića od običnih pojavnosti
i koncepcija, koje su korijen samsaričkih patnji. Obična
pojavnost je naša percepcija svih stvari koje inače vidimo, kao
što smo mi sami i naše tijelo. Ta pojavnost je suptilna pogrešna
pojavnost. Pogrešna je zato što mi sami, naše tijelo i sve druge
stvari koje inače vidimo ne postoje, iako ih mi uvijek pogrešno
vidimo; a suptilna je zato što je nama teško shvatiti da je ta pojavnost
pogrešna. Naša suptilna pogrešna pojavnost je korijen
samoprianjanja, koje je korijen svih drugih zabluda i patnje. Ovu
pogrešnu pojavnost možemo u potpunosti odbaciti samo prakticiranjem
Tantre Najviše joge. Kad to napravimo, ostvarit ćemo
četiri potpune čistoće o kojima je već bilo riječi.