Tako je govorio Ramana & Učenje Ramane Maharšija

  • Autor: Swami Rajeswarananda & Artur Ozborn
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1997, 1998
  • Broj strana: 20+114=134
  • Povez: mek
  • Pismo: lat
  • Akcija: 0
Cena: 585 RSD Ubaci u korpu

SADRŽAJ
Uvodna reč izdavača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prvi deo
Teorijska osnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svet - istina ili iluzija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priroda čoveka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smrt i ponovno ro|enje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Srce i glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Greh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Religije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drugi deo
Od teorije ka praksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Treći deo
Život u svetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četvrti deo
Guru . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peti deo
Samoistra`ivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šesti deo
Druge metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sat Sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola disanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hata Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gledanje u svetlost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncentracija na zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncentracija na srce ili na tačku izme|u obrva . . .
Sahasrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ćutanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celibat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bhakti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\apa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karma Marga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stepeni meditacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sedmi deo
Cilj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISTINA OTKRIVENA (Sad Vidya, Ulladu Narpadu)