Glas tišine

  • Autor: Helana Petrovna Blavatski
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2003, 2015
  • Broj strana: 78
  • Povez: mek
  • Pismo: lat
  • Akcija: 0
Cena: 680 (PORUČI na: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

Deo I

GLAS TIŠINE

Ova uputstva su namenjena onima koji se ne boje opasnosti od nižih Idha.

Onaj ko želi da čuje i shvati glas Nade ili “nečujnog zvuka”, mora da uđe u prirodu Dharane.

Postajući ravnodušan prema opažajnim predmetima, učenik mora da traga za rađom čulnosti, stvoriteljem misli, onim koji budi iluziju.

Razum je veliki uništavaoc realnosti.

Neka učenik uništi uništavaoca.

Jer: Kada mu se sopstveni oblik učini nestvarnim, kao probuđeni oblici koje vidi u snu;

Kada prestane da sluša mnoštvo zvukova, tada će moći da prepozna Jedan, unutrašnji zvuk koji ubija spoljašnji;

Samo će tada, ne ranije, da napusti područje Asata ili lažnog i da uđe u Sat, područje istine.

Pre nego što bude sposoban da vidi mora da postigne unutrašnji Sklad, a telesne oči moraju da ostanu zatvorene pred svakom iluzijom.

Pre nego što duša bude mogla da čuje, nužno je da lik postane gluv za viku, kao i za šapat; na riku besnih slonova kao i na srebrnasto zujanje zlatnih svitaca.

Pre nego što duša shvati i seti se, mora da postane sjedinjena s Tihim Govornikom isto kao što se forma oblikovane gline prvo sjedinjuje s lončarevim umom.

Jer, tada će duša da ćuti i da se seća. Onda će unutrašnjem uhu da prozbori Glas Tišine.