Karma Mimansa

  • Autor: Jaimini
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2000
  • Broj strana: A5-64
  • Povez: meki
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 490 RSD Ubaci u korpu

I DEO

ZAKON DHARME: PREDMET VEDA

Dharma može biti definisana kao najviše dobro (1 - 3). Njena ideja nije ograničena na čulno opažanje, a i zahteva pravog učitelja da je objasni (4 - 5). Ona proizilazi iz delovanja  (6 - 7), koje je zakon života (8 - 10). Uspeh proizilazi iz delovanja i akcija ne može da se ne prizna (11-15). Postoji delovanje čak kada ga ne vidimo (16 - 17); i ono je večito i univerzalno (18 - 23). Postoji razlika između prirodnog i promišljenog delovanja (24 - 26). Predmet građe Veda je delovanje (27 - 32).

Dharma

1. Objasnimo sada šta je Dharma.

2. Ona se može definisati kao najveće dobro.

3. Ispitajmo stoga njen uzrok.

Kako shvatiti Dharmu

4. Pojam Dharme ne nastaje na osnovu čulnog opažanja, jer je to opažanje ograničeno na ono što je prisutno, dok se pojam Dharme proteže van prisutnog.

5. Dharma se smatra najvećim dobrom, te pojam Dharme najbolje može objasniti upućen učitelj, a takav način sticanja znanja ispravan je i nije potreban autoritet jednog Badarajane da bi se dokazao1.

Dharma i delovanje

6. Neki ljudi kažu da je Dharma posledica delovanja i svoj stav dokazuju činjenicama života;

7. i tako oni veruju da pojam Dharme nije trajan.

Dharma i zakon života

8. Dharma je zaista vezana za delovanje, jer za nekog čoveka kažemo da ispunjava svoju Dharmu, a to podrazumeva delovanje.

9. Delovanje je deo naše prirodei, jer vidimo da svi nešto radimo u isto vreme,

10. a to vidimo i u Prakrti ili prirodi i svim njenim modifikacijama.

11. Takođe vidimo da je uspešno delovanje često posledica zajedničkog rada nekolicine ljudi.

12. Istovremeno nalazimo kako neki smatraju da treba biti ravnodušan prema svemu što postoji u svetu.

13. No čak i onaj za koga se kaže da je ravnodušan, deluje. On može izgledati neaktivan, ali zapravo nije tako; verujemo da on nije delovao zato što nije uspeo da postigne svoj cilj.

14. Zaista, da bismo sve to razumeli, moramo se vratiti delovanju pre njegovog početka.

15. Jer Sunce nam može izgledati neaktivno, a ipak neprestano deluje; a to čine i sva druga stvorenja.

Zakon delovanja