Kobrin dah

  • Autor: Leonard Orr
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN: 86-7782-039-6
  • Godina izdanja:
  • Broj strana: 94
  • Povez: Mek
  • Pismo: Latinica
  • Akcija: 0
Cena: 480 RSD Ubaci u korpu

Svrha Krija Yoge

 Krija joga je jedan od najvažnijih praktičnih aspekata tantre. Zbog toga, kada govorimo o krija jogi moramo također nešto znati i o tantri. U nauci o tantri tijelo, um i duh shvaćaju se kao kontinuirani proces evolucije i kretanja. Ovo fizičko tijelo je manifestacija svijesti. Ono nije različito od duha nego je jedno stanje duha. Unutar ovog fizičkog tijela teku kanali energije ili shakti. Na materijalnim planu shakti je poznata kao prana i um. Um je jedan oblik energije, a prana drugi oblik. Ove energije-blizanci poznate su u tantri kao Shiva i Shakti, a u hatha jogi kao ida i pingala. Ida i pingala predstavljaju mentalne i pranične energije koje prožimaju tijelo. Pomoću tih energija mi mislimo i pokrećemo se.

Energije ide i pingale teku kroz dva nadija ili kanala unutar strukture leđne moždine. Ova dva nadija polaze iz baze leđne moždine u točki poznatoj kao muladara čakra i završavaju u ađna čakri u medulli oblongati. Ovi nadiji nisu po svojoj strukturi samo psihički već i fizički. Na isti način, mentalna energija nije samo psihološka nego i fiziološka. Slično tome, pranična energija nije samo materijalna - to je također i jedan viši oblik energije.

Pored pranične i mentalne energije postoji i treći tip energije u ljudskom tijelu koji se sprovodi kroz sušumna nadi u leđnoj moždini do viših centara. Dok su pranična i mentalna energija fiziološka odnosno psihološka, ova treća energija je spiritualna. Kada je prana prevladavajuća, mi smo fizički aktivni, a kada prevladava, um postajemo mentalno aktivni. Međutim, kada se probudi Kundalini i kada se ta energija kroz sušumnu do viših centara mi postajemo spiritualno aktivni.

Zbog toga je svrha krija joge dvostruka: prvo, buđenje kundalini, spiritualne energije i druga, buđenje sušumne, kanala za spiritualnu energiju. Buđenje sušumne je vrlo neophodno, jer ako se sušumna kanal ne probudi tada će se spiritualna energija provesti kroz krivi kanal.

Kada radite krija jogu čitavo fizičko tijelo je odmah pod kontrolom. Nakon toga mentalna kontrola dolazi samo od sebe bez da pokušavate odstraniti svjesne tendencije uma. Viša svijest može se dostići čak i ako je vaša pažnja okrenuta prema van. Homogena svijest dostupna je svakome, ali da bi je doživjeli moramo proširiti kapacitet uma i svijesti.

U svim krija vježbama od vas se traži da se ne brinete o tome kako se ponaša vaš um. Naglasak nije na mirnoći i spokojstvu, jer su vježbe po svojoj prirodi dinamične, a ne statične. Nema pasivnosti kao u drugim sustavima meditiranja. Um i svijest moraju ostati aktivni, ne pasivni. U tome je razlika između hipnotiziranja i iskustva joge. Kada su elementi tijela usmjereni prema neaktivnosti više krećete prema hipnotičkom stanju.

Kroz praksu krija joge vi ne isključujete um - vi stimulirate um, pranu kao i svaki pojedini organ. Zbog toga nećete osjetiti istu vrstu spokojstva koja nastaje u hipnotičkom stanju. Mnogi ljudi žele pobjeći i nastoje pronaći najlakši put, ali ja to ne podržavam. Znam da je um naporan ,ali njegov dinamizam se može kanalizirati.

            U kontroli ponašanja i tendencija uma ne bi smjelo biti naprezanja. U krija jogi vi ne čeznete za stanjem apsolutne shoonya (praznine) nego za stanjem apsolutnog postojanja. Želite biti spiritualno napredni i, u isto vrijeme, svjesni cijele kreacije. Osjetilna, mentalna i spiritualna iskustva čine jedno iskustvo, ali vi tada ulazite u njega i sprječavate osjetilno i mentalno iskustvo, a to iskustvo je tada nepotpuno. Zato imajmo totalno iskustvo, a ne djelomično. Kada sjedite u asani, vi zaklopite oči, isključite um i uđete u meditaciju - to je djelomično iskustvo. Ali kada ste svjesni vanjskog i unutarnjeg istovremeno, to je potpuno i totalno iskustvo. To je put za modernog čovjeka, jer vi također želite živjeti život bez obzira koliko težili spiritualnom. Zbog toga treba zajedno pomiješati ovaj i onaj život, ovu i onu svjesnost.

Dakle, krija joga u stvari ne dovodi do shoonya samadhija. Krija joga vodi do ekspanzije svijesti i oslobađanja energije. Energija je u muladari. Ona je uspavana i treba se osloboditi. Svrha krija joge je buđenje Kundalini i kada se to dogodi, sveukupnost postaje veličanstvena i predivna. Tada imate novi razum, novu svijest i novi osjet.

Znanje o Krija Jogi

 Javljaju se pitanja kao ''Kako ljudi mogu naučiti istraživati svoje umove?'', ''što da rade ako se ne mogu koncentrirati?'', ''Kako se može postići meditativno iskustvo?''. Na takva pitanja odgovor može dati kriya joga. Kriya joga izgleda kao da prkosi ili protuslovi osnovnim pravilima joge. Ona kaže da vi ne bi trebali koncentrirati svoj um. Ne činite nikakav napor da postignete usredotočenost u jednu točku. Dajte svojoj svijesti slobodu kretanja, ali neka ona pokuša slijediti propisane unutarnje pokrete. Kriya joga prihvaća većinu ljudskih ograničenja; ako ste nesposobni da se koncentrirate tada se mora koristiti neka druga metoda da bi se postigao isti krajnji rezultat.

Kriya joga je više zainteresirana za svjesnost nego za koncentraciju. Što mislimo pod svjesnost? Pod svjesnost mi mislimo na svjesnu pažnju o mislima ili objektima, bilo vanjskima ili unutarnjima, bez da je neophodna jednousmjerenost (usredotočenost). Istoveremeno, a to je i najvažnije, riječ svjesnost podrazumijeva da čovjek zna da je njegova pažnja na određenom mjestu ili na toku misli. Ta riječ podrazumijeva odnos između aktivnosti promatranja i promatrača. Ako osoba ne zna da nešto opaža, tada nije svjesna. Svjesnost podrazumijeva da osoba ne pokušava potisnuti tok misli koji se neprestano pojavljuje, čak i kad misli nemaju veze sa smjerom opažanja; osoba jednostavno pušta da se misli pojavljuju i nestaju, ostajući njihov svjedok. Netko možda podrazumijeva nešto drugo pod riječ svijesnost, ali gornje objašnjenje je ono na što mislimo. Kada je osoba dovoljno opuštena, naročito u dubljim slojevima podsvjesti, tada će svjesnost voditi u usedotočenost ili koncentraciju.

 Kriya joga ne zahtjeva koncentraciju pa čak ni povlačenje vaše svjesnosti od vanjskog okruženja. Kao takva, pogodnija je danas za većinu ljudi, jer su navikli na ekstrovertnost i na svjesnost koja teži da se kreće amo-tamo i da ne boravi u jednoj točki isključujući ostale. Ako se ne možete koncentrirati i vaše svjesno opažanje skače ovamo-onamo, nema veze - samo nastavite vježbe krija joge bez da se zabrinjavate ili frustrirate. Kriya joga ne traži od vas da sažmete svoj um u jednu točku; ona traži od vas upravo suprotno - da pokrećete svoju svjesnost, rotirate je iz jedne točke u drugu.

Sama riječ krija znači aktivnost ili pokret svjesnosti ili svijesti. Riječ krija također znači i praktična ili uvodna i u tom smislu znači uvodna praksa koja vodi jogu; jooga ovdje znači vrhunac, jedinstvo, konačni rezultat prakse, ne sam proces kao što to normalno podrazumijevamo. Kao što je već bilo objašnjeno, za razliku od drugih oblika joge, krija joga ne traži od vas da zauzdate svoje mentalne fluktuacije nego da namjerno stvarate aktivnost u svojoj svijesti. Na taj način se mentalne sposobnosti harmoniziraju i cvjetaju do svog punog potencijala, dolazi i do koordinacije između živčanog sustava i mozga.

Izvor vježbi krija joge leži daleko u prošlosti; one su se polako razvijale tokom vremena kroz praksu i iskustvo. Na kraju su vježbe, ili krije, bile zapisane i još uvijek se mogu naći u brojnim tantričkim tekstovima. Oni su pisani na sanskrtu i do danas ih je samo malo prevedeno na druge jezike. Puni oblik krija joge sastoji se od kombinacije od preko sedamdeset krija. Od svih njih općenito je poznato samo oko dvadesetak krija.

Krija jogu uči veliki broj ljudi po čitavom svijetu. Mnogi ljudi su postigli prekrasne blagodati, dok su drugi postigli malo ili ništa iako vježbaju redovno i sa entuzijazmom. Greška se uglavnom nalazi u redoslijedu vježbi. Ako je redoslijed pogrešan, tada sustav krija joge gubi svoju punu snagu, jer su različite krije međusobno usko povezane. Kao analogiju promotrimo muziku. Postoji određeni broj muzičkih nota. Ako se one sviraju određenim redom, to može rezultirati divnom muzikom. Ako se sviraju drugačijim redoslijedom, može nastati buka nepodnošljiva za uši. Redoslijed je od vrhovne važnosti. Isto je i sa vježbama krija joge.

Staza Krija Joge

Nije uopće lako probuditi Kundalini. Možete pokušati s raznim jogističkim i religioznim vježbama koje su nastajale stoljećima, ali one zahtijevaju puno samodiscipline i odricanja. Ima toliko toga što smijete i ne smijete, što je vrlo neprijatno za običnog čovjeka. Zato su tantrički rišiji stvorili seriju vježbi koju može prakticirati bilo koji aspirant bez obzira na način života, navike, vjerovanja i sl. Naravno, mnoge vježbe pripadaju tantri, ali od svih njih Krija joga se smatra najsnažnijom i najpogodnijom za modernog čovjeka uhvaćenog u mrežu ovog svijeta.

Godinama se znanje o ovom sistemu otkrivalo samo malom broju ljudi. Tehnike su spominjane u tantričkim tekstovima, ali nikad nisu bile jasno definirane. Po tradiciji, vježbe su se prenosile samo s gurua na učenika. Davale su se porodičnim ljudima i monasima koji su ubrzo otkrili da kroz ove tehnike Kundalini postaje stvarnost i istinito iskustvo u životu.

Krajnja svrha Krija joge je da izazove buđenje čakri, da pročisti nadije i konačno da probudi Kundalini šakti. Krije imaju za cilj da probude Kundalini postepeno, a ne naglo. Kada se Kundalini budi naglo, teško ćete kontrolirati iskustva koja vam se javljaju i nećete biti u stanju da shvatite što vam se dešava. Tehnike Krija joge nude blag i relativno siguran put širenja svjesnosti i buđenja uspavanih površina mozga. Isto tako, sistem Krija joge pruža sredstva pomoću kojih se ne morate direktno baviti umom. Vježbe se temelje na hatha jogi koja ima za cilj kontroliranje prane. Um i prana su usko povezani, tako da kontrolirajući pranu, možemo postići kontrolu nad umom.

Krija joga nudi jedinstven pristup

Krija joga znači ''joga vježbe, pokreta ili akcije''. Nasuprot različitim religioznim, mističnim ili jogističkim vježbama koje zahtijevaju mentalnu kontrolu, specijalna uputa u sistemu Krija joge je ''Ne brinite o umu''. Ako vam je um rastrzan ili uznemiren i niste u stanju koncentrirati se ni za trenutak, nema veze. Vi samo trebate nastaviti sa svojim vježbanjem, jer i bez konfrontacije, kontrole ili pokušaja da uravnotežite um, ipak možete napredovati.

To je potpuno novi koncept u spiritualnom životu i mnogi čak nikad nisu ni čuli za njega. Prva stvar koja se traži od ljudi kad priđu nekoj religiji, počnu sa spiritualnim vježbama ili odu kod gurua, jest da kontroliraju svoj um:''Trebate misliti ovako. Ne mislite tako. Radite ovako. Ovo je dobro. Ovo je loše. To je zlo. Ne činite grijeh.'' I tome slično.

Ljudi misle da je um najveća prepreka u spiritualnom životu, ali to je jako pogrešan i opasan koncept. Um je most između ovoga i onoga, kako onda može biti prepreka? Idiot misli da je prepreka i pokušava srušiti most. I onda kad ga sruši, pita se kako da pređe ne drugu stranu. Ovo je ironija sudbine većine ljudi i nažalost religija, etika i moral su za to odgovorni. Ljudi koji su manje svjesni etike i morala nemaju mentalnih problema. Oni su vrlo dobrodušni i bezbrižni ljudi.  

 Mudraci i rišiji Krija joge su rekli: ''Kontrola uma nije neophodna. Samo nastavite sa vježbanjem Krija i dopustite umu da radi što želi. Poslije određenog vremena, evolucija svjesnosti dovest će vas do točke gdje vam um više neće praviti probleme.''

Rastrzanost uma nije obavezno greška uma. Uznemirenja mogu postojati uslijed hormonske neravnoteže, loše probave, niskog napona energije u živčanom sustavu i mnogih drugih stvari. Nikad ne okrivljujte um za njegov nemir i ne smatrajte sebe za grešnu, lošu ili inferiornu osobu zato što vam um skače neprekidno svuda naokolo. Zaokupljen negativnim stvarima i onim što vi smatrate lošim mislima itd.

Svi imaju negativne misli i umna uznemiravanja, čak i suosjećajna, milosrdna osoba, spokojan čovjek, čista i časna osoba. Postoji niz faktora koji uzrokuju uznemirenost uma. Potiskivanje uma i ponovno izazivanje njegove aktivnosti nije način da se on koncentrira, to je put u duševnu bolnicu. Naposljetku, tko potiskuje ili izaziva koga? Da li postoje dvije ličnosti ili dva uma u vama? Da li postoji jedan loš um koji stalno luta i jedan dobar koji ga pokušava ukrotiti? Ne, postoji samo jedan um i zato ne smijete stvarati rascjep kroz antagonizam. Ako ovo radite, jedan dio uma postaje diktator i kontrolor, a drugi dio postaje žrtva. Tako ćete stvoriti ogroman jaz između dva aspekta uma i ličnosti i ubrzo ćete postati totalni šizofrenik.

Jako je važno da shvatite ovu stvar pravilno, zato što naši religiozni, filozofski i drugi načini razmišljanja nisu baš sistematični, ljubazni i nježni u svom pristupu umu. Uvijek smo usmjeravani da vjerujemo da je um jako neposlušan, ali to je velika greška. Zato vas molim da ponovo definirate svoj um i da mu pristupite naučno.

Um nije psihološka supstanca, niti misaoni proces. Um je energija. Ljutnja, strah, pohota, ambicija itd. su energetski valovi. Kroz Krija jogu se energija uma pokušava kanalizirati, ali nikako se ova energija ne smije potiskivati jer će eksplodirati. Išto više potiskujete ovu energiju, to će biti veća eksplozija na kraju.

Krija joga je jako jasna u svom pristupu umu. Ona naglašava da ništa ne činite s umom. Ako vam tijelo protestira dok se nalazite u određenom položaju, promijenite ga. Ako se um buni protiv zatvorenih očiju, držite ih otvorenima. Ali morate nastaviti s vježbama Krija joge zato što one imaju direktan utjecaj na dublje procese u tijelu koji su odgovorni za stanje uma.

Zapamtite da tijelo utječe na um i da um utječe na tijelo.

Ne treba smatrati tehnike Krija joge za vježbe koncentracije ili meditacije jer njihov cilj nije mentalna kontrola. Ljepota Krija joge je u tome što se vi samo trebate opustiti i dopustiti umu da se kreće prirodno i spontano. Tako će se probuditi unutarnja svjesnost i poslije nekog vremena vaš um će automatski postati jednousmjeren.

Ključ Tantričke Krija Joge je Kobrin Dah