Magija Tantre

  • Autor: Shri Gurudeva Mahendranath (Dadaji)
  • Izdavač: Trikona
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2018
  • Broj strana: 140
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 800 RSD Ubaci u korpu

Tantra Magick

Tantra Magick (c) AMOOKOS and Mandrake

COPYRIGHT © 1992 in India. Burma, Pakistan and Shri Lanka

by D. B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd. by arrangement

with Mandrake.

PRINTED IN INDIA

Printed by Russi J. Taraporevala at Electrographic Industries, Division of

D. B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd., Apte Industrial Estate. Worli,

Bombay 400 018. and published by him for D. B. Taraporevala Sons &

Co. Private Ltd., 210 Dr. Dadabhai Naoroji Rd., Bombay 400 001

UVOD

GURU

Njegova svetost Shri Gurudeva Mahendranath (Dadaji) je rođen u Londonu aprila 1941. Od rane mladosti je bio jako zainteresovan za okultne i spiritualne obrasce sveta. U dvanaestoj godini je imao priliku da sretne ozloglašenog Alister Crowlwya, čije je preterivanje uzrujalo i svirepi Fleet Street  dvadesetih i tridesetih  godina XX veka.

Crowleyev savet mladom tragaocu je bio jednostavan – idi na Istok da naučiš više od obrazaca okultne mudrosti, koja je cvetala tamo od predhrišćanskih vremena. Međutim, španski građanski rat – u kome se Dadaji borio protiv fašista kao član internacionalne brigade – i drugi svetski rat su se u međuvremenu umešali.

Tek pre 1949 Dadaji je napustio obale Britanije da bi stigao bez para u Bombay. Jedan poznanik ga je uveo u sadhue iz Adinath kulta. Nanth-i si bili jedno vreme vrlo brojni i uticajni u Indiji; postoje devet podsekti, od kojih je jedna bila Adinath kult. „Nath“ je sanskritska reč koja znači„Gospod“ i jeste jedan epitet Shive, Gospoda Yoge. Inicirani imaju imena koja se završavaju sa „nath.“

Jedan od Nath iniciranih – Goraknath – izumeo je ili ponovo uveo Hatha Yogu u XI stoleću. Nath kult je takođe bio odgovoran za takva dela kao Hatha Yoga Pradipika, Shiva Samhita i Goraksha Samhita.

Sadhu koji je uveo Dadajia bio je poslednji preostali Adinath Yogi u celoj Indiji, a bio je takođe i Adiguru ili 

posednik, zastupnik linije svete tradicije. Za razliku od nekih drugih sekti Natha, Adinath-ino glavno interesovanje je je bila Yoga oslobađanja od ograničavajućih uslova života i da se postane slobodan od Točka Samsare ili smrti i ponovnog rađanja. Dadaji je bio prvi englez koji je postao sadhu.

Sadhu može samo da postavi tri zahteva; za utočištem – zaklon drveta; za odevanjem – rite; za hranom – otpaci hrane. Ovi uslovi su u prošlim vremenima pomagali tragaocu za mudrošću da ostavi prolaznu i krajnje bezvrednu prirodu vezivanja.

U ovome sadhui oponašaju predstavu Gurua u celoj Indiji, Gospoda Dattatreyu. Datta je legendarni osnivač i čuvar duha mnogih, ako ne većine Nath podsekti. On reprezentuje ljudsko biće koje se klatilo/lelujalo slobodno od tri gune ili niti hindu filozofije od kojih je, kaže se, cela tkanina Kosmosa izatkana. Iz ovog razloga je on često oslikan kao nag čovek s tri glave i šest ruku da bi reprezentovao hindu Trojstvo; Brahmu, Vishnua i Shivu.

Za narednih trideset godina Dadaji je lutao Jugo Istočnom Azijom kao siromašni sanyasi. Njegova putovanja su ga odvela u Bhutan, gde je bio iniciran u Kargyupta Sect of Tibetan Lamaism. Takođe je putovao u Malaysiu gde je postao Taoistički sveštenik i izučavao je I Ching (Ji Džing), kao i u Ceylon, gde je bi neko vreme Bhikku of Theravada Budhism.

Možda izgleda čudno da sanyasi iz hindu tradicije može takođe postati lama, bhikku i sveštenik, ali pošto mnoge od istočnih tradicija priznaju samo iskrenost aspiranta za mudrošću i znanjem, ne postoji suštinska protivrečnost u 

osobi da ima viši od jednog gurua ili vođu ili da traži gde god ga individualno traganje vodi.

Tokom Dadajievih lutanja po Indiji, sreo je poslednjeg preživelog gurua Uttara Kaulas of Nortrern Tantriks. Takaođe je bio iniciran u Naked Sahajiya cult of Benares.