Posvecenje Siva linge

  • Autor:
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2006
  • Broj strana: 54
  • Povez: meki
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 400 RSD Ubaci u korpu

POSVEĆENJE ŠIVA LINGE

 

Shri Devi reče:

Zahvalna sam Tebi, o Gospode Milosrđa jer si Ti u svom govoru o Obožavanju Adya Shakti, govorio, u Tvojoj Milosti, o obliku Obožavanja različitih drugih Deva (1).

Ti si govorio o postavljanju pokretnog Shiva-linge, međutim, šta je predmet postavljanja nepoktertnog Shiva-linge, a koji su rituali koji se odnose na postavljanje takvog Linge? (2).

Da li ćeš mi Ti, o Gospode Svetova sada reći sve pojedinosti o tome; jer kaži, ko postoji sem Tebe koga bih mogla da počastvujem svojim pitanjima u vezi sa ovim izvanrednim predmetom? (3).

Postoji li iko da je Sveznajući, Milostiv, Sveprisutni, lako zadovoljen, Zaštitnik poniznog, kao Ti? Ko čini da se moje radosti povećavaju kao Ti? (4).

Sri Sadashiva reče:

Šta da Ti kažem o zasluzi koja se stiče postavljanjem Shiva-linge? Njom se čovek pročišćava od svih velikih grehova i odlazi u Vrhovno Boravište (5).

Nema sumnje da postavljanjem Shiva-linge čovek stiče deset miliona puta veću zaslugu od one koju stiče dajući svetu sve svoje zlato, pomoću izvođenja deset hiljada žrtvovanja konja, građenjem rezervoara  u  sušnoj zemlji i, čineći srećnim siromašne i takve koji su spopadnuti bolestima (6-7).

O Kalika! Brahma, Visnu, Indra i druge Deve borave gde je Mahadeva u Svom Linga obliku (8).

Trideset dva miliona znanih i neznanih mesta hodočašća i sva sveta mesta borave blizu Shive. Zemlja unutar prečnika od sto lakata od Linge proglašena je Shiva-kshetrom (9-10).