Put do čovečnosti

  • Autor: Osho Rajnesh
  • Izdavač:
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2015
  • Broj strana: 200
  • Povez: meki
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 750 RSD Ubaci u korpu

PUT DO ČOVEČNOSTI

Kažete da život, sam po sebi, ispunjava, nadahnjuje i inspiriše. Ako je tako, zašto je čovek nesrećan?

Život je plodan i blistav, ali čovek je izgubio vezu sa životom. Postao je svestan sebe. Samosvest je prepreka. Ljudi žive, ali nisu zaista živi. Samosvest je bolest.

Ptice su srećne. Drveće je srećno. Reke su srećne, ali one ne- maju svest o sebi. Jednostavno su srećne. Ne znaju da su srećne.

Buddha je srećan. Krishna je srećan. Christ je srećan. Oni su čista svest. Srećni su, ali to ne znaju.

Postoji izvesna sličnost izmedu nesvesne prirode i nadsvesnih bića. Nesvesna priroda nema svest o sebi, kao ni nadsvesna bića, koja takođe nemaju svest o sebi. Čovek je negde između. Više nije životinja, kamen, ni drvo, ali još nije ni buddha. Negde je između toga.

Nedavno sam dobio pismo u kome piše: „Osho, ne želim da postanem sannyasin. Ne želim da postanem natčovek kao Buddha ili Christ. Hoću da postanem običan čovek. Pomozite mi da postanem ljudsko biće."

To je previše ambiciozno, osim toga i nemoguće. Nemoguće je biti samo Ijudsko biće. Pokušajte to da shvatite. Smisao vaših reči glasi: „Pustite me da ostanem na sredini procesa." Biti čovek ne podrazumeva stanje – to je proces. Na primer, ako dete kaže: „Ne želim da postanem mladić. Ne želim da postanem starac. Hoću da ostanem dete. Da li je to moguće?"

Dete se već preobražava u mladića. Na putu je da postane mladić. Detinjstvo već prolazi, a mladost dolazi. Ne možete zadržati detinjstvo, jer je to proces. Mladost, takođe, prolazi. Koliko god se trudili da ostanete mladi, svi napori biće uzaludni jer se mladost već pretvara u zrelo doba.

Tražite da budete čovek. Tražite nemoguće. Previše ste ambiciozni. Možete postati buddha – to je jednostavnije. Ne možete ostati „samo" čovek, jer čovek je prelaz, putovanje, proces, stanje. Ne možete ostati čovek. Ako se previše trudite da budete čovek, postaćete nečovek. Krenućete unazad. Ako ne napredujete, ni ćete nazadovati. Morate se kretati u nekom smeru. Ne možete ostati statični.

Biti čovek znači da ste na putu da postanete bog, ništa više. Cilj je bog. Biti čovek znači biti na putovanju, a to ne traje večno. U suprotnom, bilo bi to veoma teško. Nikad ne biste stigli do cilja. Večito biste bili na putu, na putu i na putu...