Maharišijevo jevanđelje

  • Autor: Ramana Maharshi
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja:
  • Broj strana: 78
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 610 RSD Ubaci u korpu

Kao odgovor na veliku želju velikog broja poklonika
Bhagavana Šri Ramane, odgovori na neka pitanja koja su mu
postavljana su s vremena na vreme štampani u obliku knjige
pod naslovom "Maharišijevo jevanđelje". Sve zbog koristi za
svet u celini.
Ova pitanja se javljaju mnogima od nas i svi se borimo da
ih rešimo sami. Odgovori dati od strane Ramane su suština, srž,
esencija Božanske mudrosti, koja je bazirana na njegovom
direktnom iskustvu i znanju. Njegovi odgovori su od
neprocenjive vrednosti za ozbiljne tragaoce za Istinom.
Uzvišena istina Advaite glasi da je jedna i jedina
"Stvarnost" u stvari apsolut Sopstva ili Braman, a to nije nigde
tako jasno razjašnjeno kao na ovim stranicama. Jer je Advaita
objašnjena na osnovu ličnog iskustva Bhagavana Ramane, ali
na jednostavan način, tako da i laik koji traži istinu može da
razume o čemu se radi.
Istina je ista za sve, i Ramana daje uputstva ozbiljnim
tragaocima kako da je traže i kritički ispituju svoja lična
iskustva, da sami traže srž svog bića, Srce, koje je večno
identično sa Jednom Konačnom Stvarnošću. Sve što vidimo ili
znamo je samo pojavna manifestacija te Stvarnosti.
Svaka reč koju kaže Ramana je u saglasnosti sa suštinom
Upanišadadske mudrosti, čije je on vrhunsko otelotvorenje
(vidi Šri Swami Siddheswaranandin članak u dodatku na kraju,
apendix)
Posvećeni tragalac će naći u ovim stranicama praktične
savete i steći će ubeđenje da je njegova suštinska priroda
božanska.