Rosenkrojcerske misterije

  • Autor: Max Heindel
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2007
  • Broj strana: 128
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 760 RSD Ubaci u korpu

RED ROSENKROJCERA I ROSENKROJCERSKO BRATSTVO

Naša poruka i misija;

Zdrav um

Nežno srce

Čvrsto telo

RED ROSENKROJCERA

Pre nego što započnemo sa objašnjenjem učenja Rosenkrojcera, možda bi bilo dobro da kažemo reč o njima i o mestu koje oni imaju u evoluciji čovečanstva.

Iz razloga koji će biti dati docnije, ova učenja podržavaju dualističko gledište, ona smatraju da je čovek Duša koja obuhvata sve moći Boga kao seme što omotava biljku, a te moći se lagano razvijaju uz pomoć serija egzistencija u postepenom poboljšavanju zemaljskog tela; takođe da se ovaj proces razvoja izvodi pod vođstvom uzvišenih Bića koja još zapovedaju našim koracima, mada u sve manjoj meri, pošto mi postepeno zadobijamo intelekt i volju. Ova uzvišena Bića, iako nevidljiva za fizičke oči, su ipak moćni faktori u svim stvarima iz života i daju različitim grupama čovečanstva lekcije koje najefikasnije unapređuju rast njihovih duhovnih moći. U stvari, zemlja može da se uporedi sa prostranom školom za vežbanje u kojoj postoje učenici različitog starosnog doba i sposobnosti, kao što mi to nalazimo u jednoj od naših vlastitih škola. Postoje urođenici koji, obožavajući pod najprimitivnijim uslovima vide Boga u štapu ili kamenu. Onda, kako se čovek razvija dalje i više na skali civilizacije, nalazimo više i više koncepcije o Božanstvu, koje su procvetale ovde, u našem zapadnom svetu, u lepu hrišćansku religiju koja nas sada snabdeva duhovnim nadahnućem i stimulacijom za napredak.

Različite religije su date svakoj grupi čovečanstva od strane uzvišenih bića, koja mi u hrišćanskoj religiji znamo kao anđele, koja poseduju čudesno predviđanje, što im omogućava da sagledaju težnje čak i tako nestabilne pojave kao što je ljudski um. Na taj način im je omogućeno da odrede koje  korake treba  preduzeti za naš razvoj, duž puta podudarnog s najvišim univerzalnim dobrom.