Samādhi u Buddhismu

  • Autor: Bhikkhu P. A. Payutto
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2018
  • Broj strana: 80
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 590 RSD Ubaci u korpu

Samādhi u Buddhismu

Učio sam iz različitih izvora. Na Zapadu su ljudi pokazali uvećano interesovanje za buddhisam a posebno za samādhi. Iz tog razloga sam osetio potrebu da imamo jasno razumevanje ovog predmeta i danas bih želeo generalno da govorim o tome.

Dopustite da započnemo pogledavši prvo u rečnik povezan s ovim predmetom. Izrazi na pali jeziku su slobodno prevedeni kao što sledi:

bhāvanā: meditacija ili, tačnije, razvoj, usavršavanje

samādhi: usredsređenost

kammaṭṭhāna: predmeti za meditaciju; vežbe meditacije

Često čujemo kako se reč meditacija koristi za samādhi. Ali ona zaista ne izražava pravo značenje. Ljudi je koriste iz navike i zbog nedostatka razumevanja. Razgovarao sam s jednim američkim profesorom koji je podučavao buddhisam u Americi. On je rekao da na Zapadu ne postoji praksa samādhia u istom smislu kao u buddhismu. Najbliža vrsta takve prakse bi verovatno bila praksa Quakersa. Kada Quakersi dođu na sastanak, oni sede tiho i smireno, a ako neko doživi neke misli, on će ustati i reći prisutnim ljudima na sastanku koje su to bile njegove misli. Ipak se ovo ne može uporediti sa našom praksom u buddhismu jer su te dve stvari sasvim različite.

Kada su učenjaci koji su izučavali buddhističke spise kroz engleske prevode i prevode drugih buddhističkih zajednica koje govore engleski, odlučili da koriste precizniju reč nego što je meditacija, oni su uveli u upotrebu reč usredsređenost ili koncentracija. Kada koristimo englesku reč usredsređenost, imamo jasniju koncepciju. U ma čemu što radimo, kao kada nešto izučavamo, naš um 

mora da se usredsredi. Kada kažemo usredsredi, mislimo da um mora da se fokusira na jednu tačku. Ako se ne usredsredimo, biće tečkoća da se razume predmet. Značenje reči usredsređenost je bliža značenju pali izraza samādhi.

Bhāvanā označava razvijanje ili usavršavanje u odnosu na um. Kada se prevede doslovno, ona ima značenje, rasta, razvitka, kultivisanja. Kada naš um nema koristan, zdrav ili pametan kvalitet, mi ga razvijamo; to se naziva bhāvanā. Taj razvoj bilo čega, ako je korisne i zdrave prirode, naziva se bhāvanā, poput razvoja vere, milostive ljubaznosti i dobrote, samādhia, mudrosti, razumevanja i tako dalje. Reč meditacija je slobodno korišćena da stoji umesto reči bhāvanā. Međutim, mora da se shvati kako se ove reči jednostavno koriste da nešto objasne.

Kada govorimo o razvoju aspekata uma i mudrosti, bhāvanā se ponekada takođe naziva kammaṭṭhāna. Postoje dve glavne vrste meditacije:

1)Meditacija smirenosti (samathana-bhāvanā) i 

2)Meditacija uvida (vipassanā-bhāvanā).

Meditacija smirenosti ima za cilj razvoj unutrašnjeg mira; meditacija smiruje um da bi se postigao samādhi. Meditacija uvida kultiviše mudrost, koja će nam omogućiti da uvidimo istinsku prirodu života i sveta, da vidimo kako su, sve složene stvari prolazne – one nastaju,  napreduju i gube se. One ne mogu ostati statične u svojoj izvornoj formi; moraju da slede metamorfni process i razviju se u skladu s uzrokom i okolnošću, položajem ili stanjem. Saznanje ove istine se zove  uvid.

ISPRAVAN NAČIN PRAKTIKOVANJA MEDITACIJE