Nemoguće ispitivanje

  • Autor: J. Krishnamurti
  • Izdavač: Trikona
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2018
  • Broj strana: 220
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 1090 RSD Ubaci u korpu

UTICAJ POSMATRANJA

U svetu koji je tako potpuno zbrkan i nasilan, gde se nalazi sve forme pobune i hiljade objašnjenja za njih, postoji nada da će biti društvene reforme, drugačijih realnosti i veče slobode za čoveka. U svakoj zemlji, u svakoj klimi, pod barjakom mira postoji nasilje; u ime istine postoji eksploatacija, beda, ima miliona ljudi koji umiru od gladi; ima gušenja pod velikim tiranijama, postoji velika društvena nepravda. Postoji rat, vojno regrutovanje i izbegavanje regrutovanja. Zaista postoji velika zbrka i strašno nasilje; opravdava se mržnja, a svaki vid izbegavanja se prihvata kao norma života. Kada je čovek svestan svega toga, zbunjen je, nesiguran, ne zna šta da čini, šta da misli, koju ulogu da igra. Šta čovek treba da radi? Pridružiti se aktivistima, ili pobeći u izvesnu vrstu unutrašnje izolacije? Vratiti se natrag starim religijskim idejama? Osnovati novu sektu, ili produžitisa svojim vlastitim predrasudama i sklonostima? Uvidevši sve ovo, čovek prirodno želi znati šta sam da čini, šta da misli, kako da živi drugačijom vrstom života.

Ako tokom ovih razgovora i rasprava budemo mogli da nađemo svetlo u sebi, način življenja u kome nema nikakvog nasilja, način života koji je potpuno religijski i otuda život bez straha, koji je unutrašnje postojan, koga spoljašnji događaji ne mogu da dotaknu, onda mislim da će oni biti veoma vredni. Možemo li dati potpunu i tananu pažnju onome o čemu ćemo razgovarati? Radimo zajedno na otkrivanju kako da živimo u 3miru. Govornik nije onaj koji vam govori šta da radite, kako da mislite – on nema nikakav autoritet za to, nema 'filozofiju'.

Postoji teškoća što ljudski mozak funkcioniše u starim navikama, poput gramofonske ploče koja opet ponovo svira uvek istu ariju. Dok traje buka te arije, te navike koja se odvija, čovek nije u stanju da čuje išta novo. Mozak je bio uslovljen da misli na određen način, da odgovara u skladu s našom kulturom, tradicijom i obrazovanjem; taj isti mozak pokušava da čuje nešto novo, a nije u stanju to da učini. Tamo leži naša teškoća. Govor snimljen na magnetofonsku traku se može izbrisati i opet pustiti, a na nesreću snimak na traci našeg mozga je utisnut u njemu toliko dugo da je vrlo teško izbrisati ga i pustiti iznova. Ponavljamo isti obrazac, iste idejei fizičke navike, uvek iznova i iznova, tako da ne možemo da uhvatimo išta novo.

Uveravam vas da se stara traka može odstraniti, stari način mišljenja, osećanja, odgovaranja, bezbrojne navike koje čovek ima. On to može da učini ako zaista posveti pažnju. Ako je ono što sluša strašno ozbiljno, izuzetno važno, onda je spreman da sluša tako da će sama radnja slušanja izbrisati staro. Pokušajte to – ili pre činite to. To vas veoma zanima, inače ne biste bili ovde. Slušajte sa potpunom pažnjom, tako da će u samoj radnji slušanja stara osećanja, stare navike, sakupljena tradicija, sve biti izbrisano.

Čovek mora da bude ozbiljan kada se suoči s haosem u svetu, s neizvesnošću, ratovanjem i razaranjem, gde su sve vrednosti odbačene u društvu, koje sasvim sve dozvoljava, seksualno i ekonomski. Nema morala, nema religije; sve je odbačeno i čovek mora da bude krajnje ozbiljan; ako imate tu ozbiljnost u svojim srcima, slušaćete. To zavisi od vas, ne od besednika, da li ste dovoljno ozbiljni da slušate tako potpuno da pronađete za sebe svetlost koja se nika ne može gasiti, način življenja koji ne zavisi ni od kakve ideje, ni od kakvih okolnosti, način života koji je uvek slobodan, nov, mlad, životan.

Ako imate um takve priroda da želi da pronađe po bilo koju cenu, tada i i besednik možete da radite zajedno da dođete do ove neobične stvari, koja će rešiti sve vaše probleme – bilo da se radi o svakodnevnim jednoličnim problemima života ili problemima najozbiljnije prirode.

Kako da se bavimo time?