Šta je đotiš

  • Autor: Pandit Sanđaj Rath
  • Izdavač: drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2020
  • Broj strana: 204
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 1050 RSD Ubaci u korpu

SADRŽAJ TEMA

Tradicija

 

OPŠTI DEO O ĐOTIŠU

Paradigma Đotiša – Bhumandala

Bha Ćakra

Istorijat Đotiša

Čuvari svetla i tradicija

Mudraci Parašara i Satjačarja

Satjačarja

Šankaračarja Stotram

Šta je Đotiš

Koja je važnost Đotiša

Daš Avatar

Vidljivi deo

Drugo poglavlje Brihat Parašara Hora Šastre

Kreacija

Bog - Stvaranje Univerzuma i Đotiš

Uloga Đotiša

Kako je nastao Univerzum

Đotiš je duhovna disciplina

Tehnike i metode u sistemu Ðotiša

Sistemi predikcije u Ðotišu

 

POSEBNI DEO O ĐOTIŠU

Išta Devata

Atma - Išta Devata – Paramatma

Atma Karaka (Duša)

Grahe kao Atmakaraka

Atma karaka

Primeri

Elizabet Tejlor- Raši kundali

Navamša kundali

Značenja graha

Pozitivne, negativne i osnovne karakatve graha

Značenja bava

Podela rašija

Podela rašija na osnovu kretanja

Podela rašija na osnovu tatvi (Mahabhuta)

Podela rašija na osnovu pola

Osobine rašija

Dostojanstva graha

Egzaltacija

Multrikon

Svoj raši

Tabela dostojanstva graha

Debilitacija - Niča

Tabela prirodnog odnosa graha

Devet dostojanstava

Kraj knjige

ŠTA JE ĐOTIŠ