Sunjata

  • Autor: Nagarjuna
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2014
  • Broj strana: 68-A5, 92-A6
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 420 RSD Ubaci u korpu

U okviru ove knjige, predstavljeno je jedno celokupno Nagarđunino delo i jedno koje predstavlja zbir odabranih stihova. Prvi tekst – Sunyatasaptati ili Praznina – Sedamdeset stihova, predstavljen je u celini. Drugi tekst – Mulamadhyamakakarika ili Mudrost Srednjeg Puta, predstavljen je u vidu sedamdeset odabranih stihova koji mogu biti reprezentativni kada je u pitanju celokupno delo. Sedamdeset odabranih stihova u okviru drugog teksta, predstavljaju selekciju Yin Shin – a, koji je 1949. u Hong Kongu održao predavanje koje je predstavljalo uvod u Nagarđunin rad. Njegovu selekciju stihova kasnije je na engleski jezik preveo Jay L. Garfield koji je ujedno autor knjige koja se sasvim iscrpno i detaljno bavi isključivo Mulamadhyamakakarikom – „The Fundamental Wisdom of The Middle Way: Nagarjuna's Mulamadhyamakakarika“. U originalnom formatu, Mulamadhyamakakarika sadrži 446 stihova i predstavlja delo koje se uzima kao najbitniji Nagarđunin rad i sam koren Madjamaka pravca. Sa druge strane, prvi tekst – Praznina: Sedamdeset stihova, predstavlja prevod teksta iz knjige – „Causality and Emptiness: The Wisdom of Nagarjuna“ od Dr. Peter Della Santina. Pošto je Nagarđunin rad izrazito apstraktan i po prirodi fundamentalan, ova dva kraća teksta, jedan celokupan i jedan u vidu rezimea, mogu predstavljati idealan početak jednog sasvim novog puta. Može se slobodno reći da je Nagarđuna najverovatnije najblistaviji dragulj sa kraja Aksijalnog doba. Stoga, njegove reči stoje kao stubovi na kojima nastajemo, postojimo i kasnije nestajemo.

Urednik izdanja kao i autor prevoda je Miloš Petrović, autor dva naslova – Dubine Praznog: Metafizičko Integrativna Mapa Iskustva (2013) i Epifanija Svesti (2012).