Yoganandine lekcije - 1

  • Autor: Paramhansa Yogananda
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2016
  • Broj strana: 150
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 840 RSD Ubaci u korpu

UVOD U LEKCIJE BRATSTVA ZA SAMO-OSTVARENJE

Srećni smo što ste postali izučavaoc neuporedivog učenja našeg Osnivača-gurua, Paramahanse Yoganande. Kroz primenu moralnih i ezoteričnih principa izvornog hrišćanstva, i izvorne yoge predstavljenih u ovim učenjima – posebno jednostavnim tehnikama meditacije, koje su nam predali gurui Bratstva za samorealizaciju – vi ćete otkriti božanski život. Vi ćete ostvariti spiritualno bratstvo sa drugim tragaocima za istinom na ovoj stazi; i najvišu radost „satsanga“ – bratstva sa Bogom, sa našim jedinim Ocem.

Pravo značenje svakog spisa se može znati samo kroz direktno iskustvo. To unutrašnje znanje je dostupno svim ljudima, koji postignu opažanje duše ili samo-ostvarenje. Bratstva svih vera mogu da primenjuju tehnike Bratstva za samo-ostvarenje; te osnovne spiritualne istine koje razvijaju ljudske potencijale za življenje božanskog života. Ponizno želimo je da vam pomognemo kroz ove tehnike, da proširimo vašu svest, dok ne razumete, uz pomoć svoje vlastite samo-realizacije, tu večnu istinu, koja je u pozadini svih velikih religija, i da negujemo dobru volju i univerzalno bratstvo u ime jednoga Boga.

Principi Bratstva za samo-ostvarenje i tehnike će vam pomoći da izbrišete zauvek sumnje u pogledu egzistencije, prirode i moći Boga. Međutim, samo čitanje reči našeg Gurua, Paramahanse Yoganande, neće biti dovoljno da donese unutrašnje prosvetljenje samo-ostvarenja. On je često govorio: „Mahavatar Babaji i Lahiri Mahasaya su dali svetu, kroz delo ovog mog slanja da ovde uspostavim naučne tehnike, pomoću kojih tragaoci za pravom istinom mogu svesno slediti najbrži put do beskonačnog. Lekcije koje ćete primiti su integrisane sa duhom velikih majstora Bratstva samo-realizacije, kao što su; Jesus Christ, Bhagavan Krishna, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya i Swami Sri Yukteshwar. Ako izučavate te lekcije sa dubokim poštovanjem i pažnjom, a zajedno s tim, duboko praktikujete meditaciju, vi ćete biti u dodiru sa božanskom sponom ovih majstora. Kada se student uskladi s mudrošću od Boga-poslatih gurua-učitelja, i onda pomoću svojih napora sledi guruovo učenje, a uz pomoć unutrašnjeg vođstva ih primi od gurua, taj student može da nađe oslobođenje. Oni koji su čvrsti, na kraju će biti uzdignuti u kraljevstvo Kosmičke Svesti.“

Treba da date neko vreme Bogu. Ni jedna osoba zaista nije tako zaposlena da ne može da posveti jedan deo svakog dana najvažnijoj od svih ljudskih dužnosti – traženju jedinstva sa Tvorcem. Studenti koji kucaju na vrata spiritualne prilike, sa svojim najboljim nastojanjima, naći će da se ona brzo otvaraju, jer bog zaista „pomaže one koji pomažu sebi.“ Čim poklonik počne da shvata krajnju realnost, koja održava sve stvari i sva bića, on radosno kliče: „Gospode, ništa što sam ikada tražio u svetu nije tako divno kao što si ti – ti davaoče svih darova.“

Paramahasaji je stalno isticao da univerzalne pouke spisa nisu namenjene samo sledbenicima monaškog života, već celom čovečanstvu. Isticao je da usklađivanje ograničene ljudske svesti sa božjom voljom nije nezemaljsko, već jeste praktično. „Imajte zajedništvo sa gospodom u svim vašim poduhvatima,“ savetovao je on. Bez božje podrške čovek neizbežno propada; jer snaga i mudrost za uspeh u bici života dolazi iz beskonačnog izvora. Zapostavljajući Boga, čovek seče svoj vlastiti životni put, liniju svog vlastitog života. One osobe koje su najbliže rasplitanju misterije života, neprekidno tragaju za opštenjem sa Bogom, sa Prvim Uzrokom.