Svesnost i apsolut - Poslednji govori Šri Nisargadate Maharadža

  • Autor: Nisargadata Maharađ
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1994
  • Broj strana: 130
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 575 RSD Ubaci u korpu

Pitanje: Kako jedan đnani vidi svet?
Maharadž: Đnani je svestan porekla i vrednosti svesnosti i ovog bivanja koje ga je spontano obasjalo. Ta ista svesnost igra mnogo različitih uloga; neke su srećne, neke nesrećne, ali kakve god da su, đnani ostaje samo njihov posmatrač. Te uloge nemaju nikakav uticaj na đnanija.
Svi vaši problemi su problemi koje stvaraju telo i um. Pa ipak, vi se vezujete za telo.
Budući da se identifikujete sa telom i umom, sledite određene kulturne obrasce dok pričate. Ja to ne radim. Možda ću vas zbuniti; možda nećete biti u stanju da shvatite šta vam govorim.
Ja nemam osećaj za pristojnost.
Vas vezuju sopstveni koncepti i verovanja. Zapravo, vi volite jedino to "JA"; sve radite samo zbog toga. Ne radite za sve, čak ni za svoj narod, već samo za to "JA" koje toliko volite.
P: Ali, ja volim da delam; volim da radim.

M: Sve se te aktivnosti dešavaju, ali samo kao zabava. Hodanje i spavanje dolazi i odlazi spontano. Kroz to osećanje "JA" vi spontano osećate da nešto radite. Ali, treba da otkrijete da li je to osećanje o "JA" stvarno ili nestvarno, stalno ili nestalno. To "JA" koje se pojavljuje nije
stvarno. Ja sam dokazao koliko je ono nestvarno. Ovo saznanje unutar vas koje zna da je "JA"
nestvarno, to saznanje koje shvata promenu, mora samo biti nepromenljivo, stalno.
Vi ste iluzija, maya, imaginacija. Pošto znam da ja nisam stvaran, tako isto znam da ni vi niste stvarni. Znači ne: Pošto sam ja stvaran, vi ste nestvarni. Nego: Pošto ja nisam stvaran, ništa nije stvarno.
Svesnost zavisi od tela; telo zavisi od hrane. Svesnost je ta koja sada govori. Bez hrane, telo ne može opstati. A opet, bez tela, da li bih ja mogao pričati?
Možete li učiniti bilo šta da sačuvate ovaj osećaj "JA"? Kao što je došao spontano, tako će i otići. Neće vas upozoriti objavljujući: "Sutra odlazim."
Sumnja se pojavila i vi pokušavate da nađete rešenje, ali ko je taj koji sumnja? Otkrijte sami.
10. maj 1980.
M: Kako sam došao do istine da postojim večno? Meditiranjem o onome koji meditira, sa
"JA JESAM" koje se utapa u "JA JESAM". Tek tada sam shvatio šta je moja istinska priroda.
Veliki sveci su meditirali na isti način. Niko mi nije rekao kako to da radim. Nisam tražio objašnjenje izvan sebe. Ono je izraslo unutar mene.
Meditirao sam kao sveci i imao jednu viziju. U početku, pojavio se prostor, a u tom prostoru video sam otelotvorene principe. Zapravo, oni nisu imali tela, ali u mojoj viziji jesu.
Nazvao sam ih Prakrti i Puruša, muški i ženski aspekti kosmičke svesti. Sve dok ne dođe do spajanja Prakrti i Puruša, dotle dinamička sveprožimajuća svest leži uspavana. Prilikom spajanja muškog i ženskog aspekta, supstance bivaju usađene u ženskoj figuri. Posle stapanja u materici ove supstance počinju da dobijaju oblik. Posle devet meseci trudnoće, rodi se novorođenče.
Ta svesnost koja je usađena u matericu je kauzalno telo lingadeha. U njemu je spoznaja "JA JESAM" uspavana. Eto šta sam video u meditaciji.