Učenje Paramhansa Joganande

  • Autor: Paramhansa Jogananda
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2005, 2015
  • Broj strana: 120
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 535 RSD Ubaci u korpu

O KNJIZI

Ova zbirka izreka, anegdota i reči mudrosti, Paramahanse Yoganande je prvobitno objavilo društvo za samo-realizaciju kao knjihu The Master Said 1952. ubrzo nakon njegove smrti. Knjigu su sastavili i štampali članovi monaškog reda Društva za Samo-realizaciju koji je osnovao Paramahnsa Yogananda, i nastavljena je da se štampa tokom više od četrdeset godina. Zahvalni smo mnogim učenicima koji su delili svoje nežne uspomene o svojim ličnim razgovorima i iskustvima sa Sri Yoganandom.

DUHOVNO NASLEĐE PARAMAHANSE YOGANANDE

Vek nakon rođenja Paramahanse Yoganande, on je prepoznat kao jedan od najistaknutijih duhovnih ličnosti našeg doba; a uticaj njegovog života i rada nastavlja da raste. Mnoge religiozne i filozofske ideje koje je on uveo decenijama ranije, sada nalaze izraz u podučavanju, psihologiji, poslu, medicini i sferama drugih nastojanja – doprinoseći dalekosežnim mogućnostima potpunije ljudske i duhovne vizije ljudskog života. Činjenica da su učenja Paramahanse Yoganande interpretirana i stvaralački primenjena u mnogim različitim oblastima, podjednako od eksponenata različitih folozofskih i metafizičkih pokreta, ističe ne samo veliku praktičnu korisnost onoga što je podučavao, već isto tako čini jasnim potrebu za nekim sredstvima koja osiguravaju da njegova duhovna zaostavština vremenom ne bude razblažena, rasparčana ili uništena. Sa povećanjem različitih izvora informacija o Paramahansi Yoganandi, čitaoci ponekad pitaju kako mogu biti sigurni da knjiga tačno predstavlja njegov život i učenja. U odgovoru na ta pitanja, mi bi želeli da objasnimo da je Sri Yogananda osnovao Društvo za Samo-realizaciju radi širenja svog učenja i očuvanja njegove čistote i celovitosti za buduće generacije. On sam je izabrao i uvežbavo one bliske učenike koji predvode izdavačke odbore (Publications Council) Društva za samo-realizaciju, i dao im je posebna uputstva za pripremu i objavljivanje njegovih predavanja, dela i lekcija (za) Samo-realizaciju. Članovi odbora izdavača Društva za Samo-realizaciju duboko poštuju ova uputstva kao svetu dužnost, u nameri da univerzalna poruka voljenog učitelja može da živi u svojoj izvornoj snazi i autentičnosti. Naziv, Društvo za Samo-realizaciju i amblem potekli su od Sri Yoganande da bi predstavili organizaciju koju je on osnovao radi produženja svog duhovnog i humanitarnog rada širom sveta. Ovo objavljivanje svih knjiga Društva za Samo-realizaciju, jamči čitaocu da rad, nastao uz organizaciju koju je osnovao Paramahansa Yogananda, verno prenosi njegova učenja onako kako je on sam želeo da budu prenešena. Društvo za Samo-realizaciju