Učenje Babajia

  • Autor: Vladimir Antonov
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2021
  • Broj strana:
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 510 RSD Ubaci u korpu

Vladimir Antonov

UČENJE BABAJIA

Ovde upoznajemo naše čitaoce sa učenjima o putu ka spiritualnom savršenstvu avatara Babajia /Babađi/ iz Haidakhana (India).

Babaji je neko ko se iz svoje sopstvene volje inkarnira na zemlji s vremena na vreme, kako bi pomogao tragaocima za istinom i da pouči spiritualne predvodnike na našoj planeti.

Jedan od ranijih života Babajia je nama poznat iz Yoganandine knjige.1 Yogananda opisuje, među drugim  stvarima, kako je Babaji lako dematerijalizovao, a onda ponovo materijalizovao svoje telo, kada je želeo da se premesti negde na površini Zemlje. On je takođe izvodio materijalizaciju predmeta.

Sledeći dolazak Babajia na Zemlju u jednom telu, dogodio se od 1970 – 1984, opet u Indiji. (On je materijalizovao jedno telo, koje je već bilo odraslo.) Podučavao je svoje učenike umetnosti najviših koraka meditativne prakse i savetovao njegove sledbenike kako da bolje organizuju svoje živote pred Bogom.

Ovo je manja verzija naslova Teachings of Babaji (objavljenog od “Haidakhandi Samaj”, India, 1990). Izvorni tekst sadrži uvod i izbor svih zapisanih izreka Babajia, predstavljen u hronološkom redu, uključujući izreke samo direktnim sabesednicima. Za ovo izdanje, samo one izjave velikog gurua su bile izabrane, koje su značajne za sve ljude i za sva vremena.