Univerzalno jevanđelje - putevi Svami Vivekanande

  • Autor: Romen Rolan
  • Izdavač: Trikona
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2014
  • Broj strana: 170
  • Povez: mekan
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 760 RSD Ubaci u korpu

I

MAJA I POHOD PREMA SLOBODI

NEMAM nameru da ovde ulazim u diskusiju o misaonom svetu dva velika Indijca, čije sam živote do sada opisao. Vivekanandine ideje nisu ništa više izraz njegovog specifičnog duhovnog napora, nego što je to slučaj sa Ramakrišnom. On pripada misaonom svetu, duboko utkanom u hinduizam. Priprosti i skromni Ramakrišna nije pokazivao nikakvu želju da sebi pripiše čast osnivanja metafizičke škole. A Vivekananda, iako širih intelektualnih pogleda, a time i svesniji svog učenja, je znao i istrajao na tome, da u njegovim idejama nema ničeg novog. Naprotiv, bio je sklon da to potkrepi primerom svog uzvišenog, duhovnog pretka.

"Ja sam Šankara", rekao je.