Vivakaćudamani

  • Autor: Adi Sankara
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2013
  • Broj strana: 100
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 530 RSD Ubaci u korpu

Predgovor

Vivekaćudamani ili Dragulj razlikovanja jedno je od važnijih dela Šri Adi Šankaraćarje (dodatak aćarja znači učen čovek, adi znači prvi, to jest prvi Šankara). On u ovom delu vrlo pronicljivo izlaže znanje o celovitom životu, znanje o jedinstvu svega postojećeg na nivou svesti brahmana, znanje vedante.

Šri Šankara se pojavljuje u Indiji u vreme kada su se uvid i razumevanje o osnovi života izgubili iz svakidašnje upotrebe. On je ponovo izneo poruku ispunjenja pomoću izražavanja doživljaja transcendentalne svesti, osnovnog nivoa ljudske svesti. Učenje Šri Šankaraćarje je blagoslov punine umnog i čulnog razvitka koje kulminiše u stanju prosvetljenja, a počinje prvim iskustvom transcendentalne čiste svesti. Na nivou kosmičke svesti srce se preliva u talasima blaženstva, ljubavi i predanosti Bogu, a duh je toliko pročišćen da potpuno obuhvata sve izraze božanskog u čoveku i prirodi. Šri Šankarin život bio je primer spontanog izražavanja najvišeg ostvarenja ljudskog razvoja. Njegovo srce je izražavalo vrhunsku transcendentalnu predanost Bogu (para bhakti) dok je njegov um izražavao transcendentalnu odeljenost sopstva od polja delovanja (đnana). Živeo je na idealnom nivou znanja (đnana) zajedno sa istovremenom predanošću (bhakti).

Spontani izrazi Šankarinog uma i srca bili su stoletni izvor nadahnuća za sve ljude. Njegov govor je bio izraz blaženstva predanosti (bhakti) ali istovremeno bridak i jasan u znanju i istini o prirodi božanskog i svetovnog života.

Šri Šankaraćarja je osnovao četiri sedišta učenja (matha) u četiri dela Indije da bi se učenje uspešno održalo i neiskrivljeno predavalo sledećim generacijama.