Yoga sistem

  • Autor: Swami Krishnananda
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2010
  • Broj strana: 146
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 610 RSD Ubaci u korpu

Posvećeno tragaocima za Istinom

Nužno je na početku razjasniti određena pogrešna shvatanja u pogledu yoge, koja preovladavaju posebno u nekim napisima na Zapadu. Yoga nije magija ili veština bilo koje vrste, fizičke ili mentalne. Yoga je zasnovana na čvrstoj filozofiji i dubokoj psihologiji. To je obrazovni proces kojim se trenira ljudski um da postane sve više i više prirodan i odvraćen od neprirodnih uslova života. Yoga ima naročito zanimanje za psihologiju, i, kao izučavanje “sebe”, transcendira obe, opštu i patološku psihologiju, i vodi čoveka do supernormalnog nivoa života. U yogi mi izučavamo sebe, dok nas na našim koledžima uče da izučavamo predmete. Sistem yoge ne zahteva izučavanje stvari, nego same structure studenta, jer saznavano nije totalno nezavisno od saznavaoca.

Kako mi uopšte znamo stvari? Postoji tajanstveni proces uz pomoć koga mi možemo znati svet, a život je aktivnost takvog znanja. Studiranje uma je izučavanje njegovih odnosa prema stvarima. Uputstvo, “upoznaj sebe”, podrazumeva da, kada znamo sebe, mi znamo sve stvari povezane sa sobom, to jest, mi znamo univerzum. U ovom izučavanju moramo ići uvek od nižeg prema višem, bez vršenja žurbe, ili obdelavanja emocija.

Prva stvar koje smo svesni u iskustvu jeste svet. Postoje određeni procesi koji se dešavaju u umu, pomoću kojih mi možemo upoznati egzistenciju sveta. Ima osećaja, percepcija i saznavanja, koji spadaju pod onim što je poznato kao “direktna percepcija” ili “direktno znanje” (pratyaksha) kroz koje se zna svet, vrednuje i prosuđuje za svrhu ustanovljavanja odnosa i veza. Odnosi sačinjavaju naš društveni život.

SADRŽAJ

 

1…. UVOD IZDAVAČA

2…. PSIHOLOŠKE PRETPOSTAVKE

10.... CILJ OBJEKTIVNIH ANALIZA

14… SPIRITUALNA REALNOST

20… DUBINSKA PSIHOLOGIJA

23… MORALNA UZDRŽAVANJA

38… PRAVILA, OBIČAJI

44… ASANA ILI POLOŽAJ

48… ASANA

54… PRANAYAMA ILI…

65… PRATYAHARA ILI ODVAJANJE

97...  MIR UMA I SAMOKONTROLA

109... DHARANA ILI KONCENTRACIJA

125... DHYANA ILI MEDITACIJA

128... SAMADHI ILI NAD-SVEST

133... PRAKTIČNE TEHNIKE