Sport + Yoga

  • Autor: Selvarajan Yesudian I Elisabeth Haich
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1980
  • Broj strana: 116
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 720 RSD Ubaci u korpu

JOGA I SPORT

Snage uma su nalik svetlosti što se rasipa ; u trenutku sabranosti , postaju prosvetljujuće . to je naš jedini način spoznaje.

Vivekananda

PREDGOVOR

Dr D B Desaia , izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Indije u Švajcarskoj U Evropi su odavna vladala mnoga pogrešna shvatanja joge . Reč je o pojmu kojeg su povremeno koristili svi oni koje je privlačila orijentalna mistika i koji su se predavali zanosu misticizma i spiritualizma . Tek je mali broj ljudi shvatao pravi smisao joge . Joga je usko povezana sa znanjima drevnih mudraca Indije jer su je oni i razvili . Reč je o metodi čijom se primenom može pos(ći potpuno ovladavanje duhom i telom uz uverenje o mogućnos( pos(zanja posvemašnjeg sklada tokom celog života , te je joga ujedno i jedan od puteva dos(gnuća kompletno oslobođenja . Za ostvarenje cilja potrebno je ovakvoga razvijanje sposobnosti koncentracije do najvišeg stepena , što je ostvarivo samo uz potpuno ovladavanje mislima . Vladanje je mislima , međutim , moguće samo za onoga ko poseduje potpunu kontrolu nad svojim telom . Potpuno ovladavanje sopstvenim telom predstavlja , dakle , prvi korak na putu joge . Telo mora bi( posve razvijeno i odgojeno , što se može pos(ći samo posredstvom celog niza vežbi što se nazivaju Hatha Joga . Hatha Joga je metod čijom se primenom može ostvariti vladanje sopstvenim telom . Pritom valja naglasiti kako prvi korak ka postizavanju toga cilja predstavlja pravilno disanje . Nakon toga , prelazi se na niz " asana " ( stavova ili položaja tela ) čiji je cilj usavršavanje pojedinih organa i njihovih funkcija . Reč je o nauci koja je u sebi potpuna i dovršena . U najjednostavnijem ishodu pomaže stvaranju zdravoga tela koje i samo doprinosi postizavanju zdravoga duha . Nikakvih skrivenih tajni nema ; Hatha Joga može se vežbati i na Istoku i na Zapadu , bez obzira na društveni položaj , uverenje i svjetonazor . Potrebna je samo želja za posedovanjem zdravog tela , dok je za ispunjenje ove želje potrebna spremnost na stanovite napore . Joga je mistična samo utoliko što su se njome u našoj drevnoj domovini od pamtiveka bavili , između ostalih , i mističari . U svojoj je praktičnoj primeni , međutim , Joga podjednako tako savremena nauka kao i svako drugo učenje o fizičkom vaspitanju . Radujem se ovoj knjizi jer će doprine( odagnavanja mnogih pogrešnih pojmova što su dosada postojali o Jogi i njenoj primjeni . Svakako će bi( korisna svima onima koji će ima( dovoljno strpljenja da je prouče . Raduje me i činjenica što ovu knjigu objavljuju osobe koje su za to nadležne . Mnogo su godina posvetile ovome radu , te time u Mađarskoj postigle uspeh dostojan pažnje . U Mađarskoj je , naime , objavljena slična knjiga koja je naišla na ogroman uspeh . Uveren sam da će ova knjiga iu Švajcarskoj naići na brojnu čitalačku publiku ; neka zdravi narod Švajcarske i nadalje usavršava svoje zdravlje. Podstaknut nekim unutrašnjim nagonom , kojem se nisam mogao odupreti , napustio sam Indiju i dospeo u Evropu . Postupio sam nalik oruđe u rukama sudbine i poput posude u koju se uliva voda , primio sve što mi je darivala . Nisam se mogao uspokoji( sve dok nisam našao odgovor na svoje najveće i jedino pitanje - Čovek , jer sada sam uveren : Čoveče ti si jedina tvoja tajna ! Ko može otvoriti tvoja vrata osim tebe ? Iniko ne može da uđe osim tebe ! Čovek je tajanstveno čudo koje se kreće između smrtonosnih činilaca prostora i vremena . Činjenica da su mu dani izbrojani zahteva od njega da se trgne iz učmalosti sanjive spozna stvaralačku snagu svoga vlas(toga bića i neograničenost svoje suš(ne . U dubini svoga srca čovek oseća osvit uzvišene sreće u svoj njenoj blistavoj slavi i besmrtnom veličanstvu , te se budi na kliktaj spoznaje kako njegova istinska priroda nije ništa drugo nego čista sreća . Prateći ovaj unutrašnji glas , odlučio sam zapisa( sve što sam video i naučio u nadi da će moja iskustva posluži( kao koristan vodič svima koji su se posvetili istom traganju . Nije mi namera zastupati orijentalizam ili bilo koji kult . Is(nska i trajna sreća , međutim , može da se postigne samo zdravim telom . Podstaknut takvim razlogom , na ovome mestu ne navodim davno ustanovljena pravila i propise koji su od koristi u postizavanju uspeha . Izloženi su na način koji odgovara potrebama onih ljudi na Zapadu koji su od svoje , često slepe i besciljne preza - poslenosti , voljni odvojiti nekoliko minuta dnevno , te ih posvetiti svom vlastitom razvoju . Borba je za zdravlje teška i zahtevna , a pobednik mora ovladati i duhom i telom . Tajne čekaju na svoje razotkriće kao i ova tajna o čoveku koja , nalik pupoljku što se razvija u cvet , rešava i veličanstvenost čovekova is(nskog bića , te tako postaje očiglednom . Za to je , međutim , potrebno vreme i strpljivo nastojanje . Nalik vrataru , čovek može pronaći svoj put do uspešnog samoostvarenja samo uz uslov da su mu i telo i duh odgojeni u skladu sa pokoravanjem nalozima neograničenog uma što u njemu počiva . S razvojem mozga , koji nalikuje rastvaranju nežnih latica , kao is razvojem tela koji stremi telesnom savršenstvu , is(nska čovekova suš(na dolazi do izraza u obliku besprekornog zdravlja , spoznaje i znanja . Budite svesni kao potpuna celina i pos(ći ćete ovaj cilj . Savremenom svetu je zdravlje potrebnije od svega što bogatstvo može pruži( . Sprečavanje uzroka boles( i patnji podjednako je tako uzvišen zadatak kao što je to i mogućnost ozdravljenja za kojim milioni ljudi tako očajnički žude . Počnite stoga s odlukom da nećete podnosi( nikakve nega(vne u(caje - mentalne ili telesne - jer bolest je nedostatak pozitivne životne snage , praznina u konstituciji koja može završiti kolapsom celog organizma . Drevna je nauka o jogi potpuna i tačna jer ukazuje na mudre i razborite korake koje valja preduzeti kako bi se postiglo telesno i duhovno savršenstvo . U ovom mi je radu predano i nesebično pomagala Elisabeth Haich koja nije samo moja kolegica u našoj školi Joge , već je i osoba koja mi je pomogla pri tumačenju pravih potreba Zapada . Ovu smo knjigu napisali zajedno na osnovi iskustava , stečenih tokom niza godina marljivog rada i bogate žetve ohrabrujućih rezultata . Ove su stranice namenjene onima koji nemaju mogućnos( za redovnim pohađanjem neke škole joge ili " ašrama " i koji nisu sreće da naiđu na ličnog učitelja . Iskreno se nadamo da će ova knjiga svakom marljivom istraživaču omogući( samostalno vežbanje i sigurno koračanje svesnom putanjom Hatha joge . Da bi video , otvori onda svoje oči I pogledaj ispod vela slepila Da trošno telo pokriva BOŽANSKOG ČOVEKA Selvarajan Iesudian