Ekstaza kroz tantru

  • Autor: Dr. Jonn Munford
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2019
  • Broj strana: 112
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 700 RSD Ubaci u korpu

EKSTAZA KROZ TANTRU

Tamo gde postoji ekstaza, postoji Kreacija; Gde nema ekstaze; ne postoji Kreacija. U beskonačnom, postoji ekstaza; Ne postoji ekstaza u konačnom.

Chandogya Upanishad

U delu Ekstaza kroz Tantru, dr.Jonn Munford slavi radosne i mistične dubine seksualne ljubavi. Tokom prošle decenije postali smo više slobodni i zdravi u našem stavu prema seksu. Knjige The Joy of Sex i More Joy svedoče o tome. Sada je to razumevanje prošireno, međutim ipak, moguće je, zaista neminovno, da se ide iznad radosti; da se ide iznad fizičkih i emocionalnih aspekata seksualnog sjedinjavanja sve do ekstaze u jedinstvu sa Božanskom Snagom koja je usredištena u svakom telu i s kraja na kraj univerzuma.

Po dr.Munfordovom gledištu: „Seksualna dinamika predstavlja najznačajnije fizičko iskustvo koje imamo na raspolaganju i koje leži unutar naše moći da preobratimo ovu funkciju u spiritualni regerativni čin i psihološki interaktivnu praksu.“

Vrednost ovog pristupa je da on čini spiritualni potencijal seksualne dinamike dostupnim više nego mistik, yogin i okultista. Čovek ne treba da ide na vrh planine da bi opštio s Božanstvom; Njegov hram je telo, Njegov sakrament opštenje između ljubavnika, a opštenje 

obuhvata sve čudesne moći univerzuma u mikrokosmosu ljubavnika.

Ta jednom skrivena i zabranjena, sveta praksa magije sada je eksplicitno otkrivena. Ova knjiga sledi drevne prakse hindu tantre kroz egipatske, grčke i hebrejske forme gde se sekksualni čin posmatra kao simbol najvišeg jedinstva, jednosti sa Bogom, do najvišeg izraza zapadne seksualne magije u Misi Svetog Duha.

Kao psihoterapeut treniran u yogi, dr.Munford (koji je inicijacijom dobio ime Swami Anandakapila), vodi čitaoca kroz mentalna i fiička iskustva koja imaju za cilj razvijanje psiho-seksualne moći; on podrobno opisuje različite seksualne prakse i položaje koji omogućuju unapređenje „psihičkog kratkog-kruženja“ i buđenje Kundalini, te „Boginje Života,“ u telu; a u poglavlju pod naslovom „Značenja Unutrašnjeg Života,“/ The Semantics of the Inner Life / on pokazuje kako jezik može da se koristi za slamanje udobnih kategorija realnosti, uvodeći kreativni autizam koji otključava ezoterijsko znanje i oslobađa um da iskusi prosvetljenje.

Velika korist od ovog pristupa je da on donosi perspektivu Istoka da bi podržao novo ubrzano interesovanje za zapadni okultizam. On pokazuje, na primer, osnovno jedinstvo Tantre sa Zapadnom Wicca kao magijskom religijom i putem za afirmaciju života. On odmerava i sagledava dubine zapadne seksualne magije, pokazujući kako njene tehnike dostižu vrhunac u spiritualnom prosvetljenju. Dok u zapadnoj tradiciji, eksualna magija može biti upotrebljena bez emocionalnog obavezivanja između partnera, u tantričkoj upotrebi seksa, koje je utemeljeno 

na uzajamnom obožavanju i ima za cilj izmenu svesti, vatra ljubavi je iskorišćena da nosi učesnike kroz seksualno sjedinjavanje do jedinstva sa Bogom.

Predhodno objavljeno pod naslovom, Sexual Occultism, ovo novo izdanje je bilo prepravljeno i prošireno sa novim materijalima, uključujući:

 

a)Originalne fotografije erotskih skulptura iz Khajuraha (Khađuraho) u središnjoj Indiji, koje ilustruju Indijske koncepte erotske lepote.

b)Fotografije parova angažovaih u Asanama Ljubavi, za ilustraciju onih seksualnih položaja za buđenje Kundalini u tantričkoj praksi.

c)Ritual Nage Vatre (The Rite of Naked Fire) koji koriste pojedinci, parovi ili grupe kao pripremu menjanja svesti za individualni rad ili tantriučku praksu parova.

Ekstaza kroz Tantru je delo retke lepote, visoke spiritualnosti i potpune praktičnosti – koje obnavlja Magiju na njenom svetom mestu, na oltaru seksualnog sjedinjavanja.

Druge knjige od dr.Johh Munforda:

Psychomatic Yoga, Thorsons, 1962

Sexual Occultism., First Edition, Llewellyn Publications,

1975

Sexual Occultism, Second, Revised Edition,

Compendium Pty. Ltd., Australia, 1977

Tantrische Sexualmagie, German Edition, Sphinx Verlag,

Basel, Switzerland, 1984

A Chakra and Kundalini Workbook, Llewellyn Publications, 1994

Magical Tattwas, Llewellyn Publications, 1997

Mind Magic Kit, Llewellyn Publications, 1998

Death: Beginning or End?, Llewellyn Publications, 1999

Karma Manual, Llewellyn Publications, 1999