Yoganandine lekcije - 2

  • Autor: Paramahansa Yogananda
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2017
  • Broj strana: 180
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 1
Cena: 1200 (poruči: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

S-1 P-23-A

HONG-SAU TEHNIKA ZA USREDSREĐIVANJE OD BRATSTVA ZA SAMO-REALIZACIJU

„Kroz meditaciju ću ja zaustaviti oluju disanja, mentalni nemir, i čulne smetnje koje besne nad jezerom mog uma.“

Paramahansa Yogananda

TEHNIKA

a)Sednite u položaju za meditaciju, sa uspravnom kičmom.Ruke, sa dlanovima okrenutm naviše, treba da počivaju udobno na butinama gde se dodiruju sa sztomakom. Ovaj položaj pomaže da kontrolišete bilo kakvu tendenciju torza da se naginje unapred.

b)S očnim kapcima, bilo zatvorenim ili polu otvorenim, okrenite oči prema naviše tako da se zurenje usmeri na sredšte Christove-svesti ili duhovno oko između obrva.

c)Mentalno posmatrajte, to jest, postanite svesni neprekidnog udisanja i izdisanja daha sa istom izdvojenošću i ravnodušnošću koju ćete osećati posmatrajući tuđe disanje. Ne pokušavajte da regulišete tok disanja ni na oji način; jedino ga posmatrajte. Ova praksa pomađe da prenesete osećaj ja-sam-stva daleko od tela; i da postanete, kao duša, „tihi svedok“ telesnih aktivnosti.

d)Kada dah teč unutra, mentalno (a ne razgovetno čujno) kažite „Hong.“ Kada teče van opet, mentalno kažite „Sau,“ („Honh“ i „Sau“ su dva sveta sankritska pojanja reči koje poseduju astralnu vibracijsku povezanost sa udišućim i idišućim dahom; a doslovni prevod je „Ja sam On.“)

e)Tokom bilo kog intervala kada disanje može samo od sebe prestati da teče, usredsredite se na mir i uživajte u miru tokom tog stanja bez disanja.

KLJUČNE TAČKE