Ezoterična filozofija Indije

  • Autor: J. C. Chatterji
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2000, 2015
  • Broj strana: 92
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 480 RSD Ubaci u korpu

Dubok i osetljiv sadržaj knjige bavi se fundamentalnim zako­nima univerzalne manifestacije. J. C. CHARTTEJI ih ekstrahuje iz nekih aspekata Upaniš ada („Tajna nauka” Bhagavad Gite), iz Samkhya-Karika i Tarka-Samgraha. Prvi tekst (jedna ’filosofska’ poema), lišen je ezoterične konotacije - i zato pristupačniji čitaocu; drugi (stari tekst škole Samkhye), takođe ’filosofska’ poema, iznosi jednim nedvosmislenim jezikom - manje lakonskim od onog u ostalim tekstovima sutri - načine oslobađanja koje se posti­že znanjem, čistim umom; na kraju, Tarka-Samgraha, onto­lo­ški traktat koji pobija neke budističke ideje, ali koji deluje ’logično’ onima koji se prvi put susreću sa istočnjačkom misli.

      Važno je reći da bez uvodnih, osnovnih znanja o filosofiji i praksi Yoge, čitalac nailazi na mnoge nedoumice. Posle čitanja stranica koje slede, on ni u kom slučaju neće ostati obeshrabren - naprotiv. Nešto će ga na neobjašnjiv način osvojiti i fascinirati: postoji li, zaista, mistična podudarnost između njega, čoveka, i kosmosa?