Uttarakalamrita

  • Autor: Kali Das
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2005
  • Broj strana: 124
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 750 RSD Ubaci u korpu

UVOD
Uttara Kalamrita je dragocen doprinos astrologiji od pesnika Kalidase. Neki autoriteti su izrazili sumnju da je Kalidasa njen autor uprkos referenci prve tri sloke o pesniku i kralju Vikramadityi i tvrde da je tekst sastavio neki astrolog iz Juţne Indije. Šta god da je istina, ostaje činjenica da je to hvale vredna kompilacija astroloških otkrića o različitim aspektima ljudskog ţivota koji se odnose na roĎenu osobu i čine ovu studiju poučnom i korisnom za sve, bilo da su površni čitaoci ili naučni istraţivači. Ova knjiga je podeljena u dve Kande. Prva se sastoji od 8 odeljaka koji se bave sa vremenom roĎenja, planetama, Bhavama, snagom planeta, duţinom ţivota, planetarnim efektima u nekim Bhavama, udruţivanjem Saturna i Jupitera u stvaranju filozofa, delovanjem Bhava i planeta. Druga Kanda se bavi raspravom o predmetima kao što su Sraddha ceremonije, rituali i usvajanje sinova. Svesni smo da ni jedna knjiga nije sama dovoljna da potpuno obuhvati kolekciju svih potrebnih podataka o ovom predmetu. Ali smo sigurni da će ova knjiga čitaocu postati najdraţi drug i pratilac u svim njegovim izučavanjima. Zapamtite da su u odsustvu Gurua knjige najbolji vodiči ili učitelji. Takav vodič će biti Uttarakalamrita.
New Delhi, 1. januara 93.