Gheranda Samhita

  • Autor: Srica Chandra Vasu
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2019
  • Broj strana: 72
  • Povez: mek
  • Pismo:
  • Akcija: 0
Cena: 560 RSD Ubaci u korpu

GHERANDA SAMHITA

LEKCIJA PRVA

O TRENINGU FIZIČKOG TELA

Pozdravljanje:

Klanjam se tom Iskonskom Gospodu, koji je podučavao na početku nauku Treniranja u Krepkosti (Hatha Yoga) – nauku koja stoji kao prva prečka na lestvi, koja vodi do njviših visina Kraljevskog Treninga (Raja Yoga).

Napomena – Treniranje tela je prvi korak prema treningu uma. Zdrav um može postojati samo u zdravom telu. Otuda je Hatha Yoga ili trenitranje tela, prvi korak u treniranju uma ili Raja Yogi. Hatha može da se prevede kao nešto “teško, naporno, tvrdo,” odnosno treniranje u Napornosti ili napornom nastojanju. Raja  (čita se rađa) u vezi s ovim, može da se prevede kao kraljevsko, blago ili nežno, trening u milosti, čari ili mentalnoj disciplini.

1.Jednom je Chaṇḍa Kâpâli, odlazeći u selo Gheraṇḍa pozdravljao njega (Majstora Yoge) sa dubokim poštovanjem i predanošću.

Chaṇḍa Kâpâli je rekao:

2.O Majstoru Yoge! O najbolji od Yogina! O Gospode! Želim sada da naučim Fizičku Disciplinu (Yoga), koja vodi do znanja o istini (Tattva-jñâna).

3.Dobro postavljeno pitanje, zaista, o moćno naoružani, ja ću tebi reći, o dete, što si me pitao. Saslušaj to sa marljivošću.

4.Ne postoje okovi kao okovi Obmane (Mâyâ), nema snage kao ona što dolazi od discipline (Yoga), ne postoji veći prijatelj nego što je znanje (Jñâna), i nema većeg neprijatelja nego što je Egoizam (Ahaṇkârana).

5.Kao što učenjem alfabeta čovek može, kroz praksu, da ovlada svim naukama, tako istrajno praktikujući prvi (fizički) trening, čovek stiče Znanje o Istinitom.

6.Na račun dobrih i loših dela, tela svih živih bića se proizvode, a tela stvaraju dela (Karma koja vodi do ponovnog rađanja) i na taj način krug se nastavlja kao krug jednog Persijskog Točka.

7.Kao što Persijski Točak u crpljenju vode iz bunara (vrela) ide gore i dole, pokretan volovima (stalno puneći i prazneći kofe), tako i duša, pokretana svojim Delima, prolazi kroz život i smrt.

8.Isto kao u vodu bačeni nepečeni zemljani ćup, telo ubrzo propada (u ovom svetu). Ispecite ga jako u vatri Treninga kako bi ojačali i pročistili telo.

9.Sedam vežbi koje dolično pripadaju ovom Treningu tela su sledeće: pročišćavajuće, jačajuće, stabilišuće, smirujuće, i one koje vode do lakoće, percepcije i izdvajanja.

10-11. 1.-Pročišćenje se stiče pomoću redovnog izvođenja šest praksi (kratko će biti spomenute); 2.- Âsana ili položaj daruje Driddhatâ ili snagu; 3.-Mudrâ daje Sthiratâ ili postojanost, stabilnost; 4.-Pratyâhàra daje Dhairyatâ ili smirenost ; 5.-Prâṇâyâma daje lakoću ili Laghimâ: 6.-Dhyana daje percepciju (Pratyakshatwa) ili Sopstvo; i 7.-Samâdhi  daje izdvojenost, izolaciju (Nirliptatâ), koja je zaista Sloboda.

ŠEST PROČIŠĆAVAJUĆIH PROCESA

12. (1) Dhauti; (2) Basti; (3) Neti; (4)Laukiki; (5) Trâṭaka: (6) Kapâlabhâti su Shatkarme ili šest prakse, poznate kao Ṡâdhana.