Kundalini tantra

  • Autor: Svami Satjananda Sarasvati
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1995
  • Broj strana: 400
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 1740 RSD Ubaci u korpu

KAKO JE ČOVEK OTKRIO KUNDALINI

Od samog početka stvaranja sveta čovek je svedočio mnogim transcendentalnim dešavanjima. Ponekad je bio u stanju da čita misli drugih ljudi ili svedoči ostvarenju nečijih predviđanja, ili je čak gledao sopstvene snove kako se obistinjuju. Razmišljao je o činjenici da neki ljudi mogu da pišu predivne pesme ili da komponuju lepu muziku, dok drugi to ne mogu; neko može da se bori na bojnom polju danima, a neko ne može čak ni da ustane iz kreveta. I tako je poželeo da otkrije šta je uzrok tolikim razlikama.

Na osnovu svojih istraživanja čovek je spoznao da unutar svake individue postoji specijalan oblik energije. Uvideo je da je ta energija kod nekih ljudi uspavana, da kod drugih evoluira, a da je samo kod nekolicine zaista probuđena. Prvobitno je ovu energiju nazivao bogovima, boginjama, anđelima ili božanstvima. Zatim je otkrio pranu i nazvao je prana šakti. U tantri to zovu kundalini.

ŠTA ZNAČE RAZLIČITA IMENA KUNDALINI

Na sanskritu, kundal znači navoj, i tako je kundalini opisana kao 'to sto je navijeno'. Ovo je tradicionalno tumačenje, ali je pogrešno shvaćeno. Reč kundalini zapravo dolazi od reči kunda, što znači 'udubljenje, jama ili rupa'. Vatra korišćena u ceremoniji inicijacije paljena je u jami koja se zvala kunda. Slično tome, mesto gde se pokopava leš zove se kunda. Ako

iskopate rupu ili jamu, to je kunda. Kunda se odnosi na konkavnu šupljinu u kojoj je smešten mozak nalik sklupčanoj zmiji koja spava. (Ako imate mogućnosti da ispitate i secirate ljudski mozak, videćete da je u obliku navoja ili zmije uvijene oko same sebe.) To je pravo značenje kundalini.

Reč kundalini se odnosi na šakti ili snagu kada je ona u svom uspavanom, potencijalnom stanju, a kada je manifestovana mozete je zvati Devi, Kali, Durga, Sarasvati, Lakšmi ili bilo kojim drugim imenom u zavisnosti od manifestacije kojoj svedočite. U hrišćanskoj tradiciji izrazi 'Staza iniciranih' i 'Stepcnice ka nebu' korišćeni u Bibliji, odnose se na podizanje kundalini kroz sušumna nadi. Dizanje kundalini i konačno spuštanje spiritualne milosti simbolizovani su krstom. To je razlog zašto hrišćani stavljaju znak krsta na agju, anahatu i višudi čakru, jer agja predstavlja centar gde se podignuta svest transcendira, a ana hata gde se spuštena milost manifestuje u svetu.

Sve što se dešava u spiritualnom životu povezano je sa buđenjem kundalini. Cilj svakog oblika spiritualnog života, bilo da ga zovete samadi, nirvana, mokša, sjedinjenje, jedinstvo, kaivalja, oslobođenje ili nekako drugačije, u stvari je buđenje kundalini.

KUNDALINI, KALI  DURGA