U danima velikog mira

  • Autor: Mouni Sadhu
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1990
  • Broj strana: 100
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 670 (Poruči na: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

PREDGOVOR
"Vršite istragu "Ko sam ja" nepopustljivo. Analizirajte svoju celokupnu ličnost. Pokušajte da otkrijete gde počinje ja-misao. Nastavite sa svojim meditacijama. Držite svoju pažnju usmerenu unutra. Jednog dana točak misli će se usporiti i pojaviće se intuicija. Sledite tu intuiciju, neka prestane vaše mišljenje i ona će vas konačno odvesti do cilja"
Iz Maharshijevih učenja
"Ukoliko se ne zna Vrhunska Istina, proučavanje Spisa je besplodno; a kada se Vrhunska Istina spozna, proučavanje Spisa postaje beskorisno."
Sri Sankaracharija
Većina ljudi na svetu nema vere u duhovne vrednosti. Za njih je ljudski um sve i sva, i ovo ih vodi u raznolikost refleksija i spekulacija. Neki od njih nazivaju sebe skepticima, drugi agnostičarima, a neki se diče time što su čisti materijalisti. Istina je prekrivena velom našeg sopstvenog neznanja. Mi za njom ne tragamo u dovoljnoj meri.
Pošto smo svoj intetekt izvežbali do određene granice, mi osečamo da ne postoji nada za daljnja otkrića ili istraživanja. Ovaj mentalni stav je rezuftat studije zapadnih filosofskih sistema koji su, sa gledišta Istoka jalovi i ne vode nas nigde dalje od spekulacija i pogadanja Istine.
Nasuprot tome, istočna filosofija, a naročito Indijski misaoni sistem, pruža iskrenu nadu ozbiljnom aspirantu na putu traganja za Istinom. Gotovo svi drevni mislioci, sveci i mudraci, ukazali su na siguran i praktičan put koji mu, kada ga sledi, omogućuje da se oslobodi svih sumnji i neizvesnosti i spozna značenje i smisao života. Njihov način pristupa Istini je potpuno naučan. Oni ne dogmatizuju niti se poigravaju lakovernošću u našoj veri. Oni jednostavno ukažu na jedan put i postave izvesne određene uslove za njegovo postizanje.
Konačan uspeh na ovom putu u potpunosti zavisi od aspirantovog zalaganja i samo-ispitivanja. Prvi očigledan uslov je ozbiljna žudnja, neutoljiva žeđ za ispijanjem vode života. U odgovoru na pitanje koje su potrebni kvaliteti učenika, Sri Ramana Maharshi je jednom izneo: "On treba da poseduje jaku i neprekidnu žudnju da se oslobodi životne bede i da postigne vrhunsko, duhovno Blaženstvo. On ne treba da ima ni najmanju žudnju za bilo čim drugim."
Na drugom mestu je neprekidno zalaganje uz brižljivo i verno pridržavanje pravila ponašanja i negovanje vrlina nepristrasnosti i razlučivanja. Na trećem je traženje Sad Gurua, Istinskog Učitelja koji aspiranta može ispravno i uspešno voditi do njegovog izabranog cilja.
Ovde se može dodati da nam drevni Hindu spisi i Upanishade već pružaju neophodne smernice u vezi puta i o njegovom postizanju. Međutim, Istina koja se ima naći ovim potpuno naučnim metodom, večna je, kako to proglašavaju drevni mudraci, i ono iziskuje da se, s vremena na vreme, potvrdi od strane živih svedoka.
Ovo su Učitelji koji su nas učili razložnoj pretpostavci i logičnom zaključku da nas jedino živi Učitelj može učiti o istini Upanishada, a ne Upanishade same, pošto su one samo reči i nešto više od toga, dok je živi Učitelj inkarnacija Istine koju tražimo.
Izgleda da je Mouni Sadhu, pisac knjige U danima velikog mira (In Days of Great Peace), koja je u ne-engleskim izdanjima objavljena pod naslovom Na putu Sri Ramane Maharshija, sve ove uslove ispunio u meri u kojoj je to za čoveka moguče. Kao ozbiljan tragač, on je sledio nekoliko metoda spoznaje Boga kako o njima uče različite škole yoge, okultizma i misticizma i konačno je došao do Savršenog Učitelja i Gurua, Bhagavana Sri Ramane Maharshija koji mu je, našavši da ima neophodne kvalitete koji su gore nabrojani, podario Svoju Milost, izbrisao njegov ego-osećaj (kako autor sam izveštava) i konačno mu je pomogao i poveo ga ka otkriću njegovog sopstvenog Večnog i večno postojećeg Jastva.
Sa naše tačke gledišta, postoje dve vrste racionalne vere u realnost duhovnog života.
1. Posredna vera koju moramo da posedujemo iz iskustva i suda takvih neustrašivih tragača za Istinom koji su imali hrabrost, istrajnost i čeličnu volju da se probijaju trnovitim putem samospoznaje i čijim se rečima, sudeći po njihovom poreklu i ličnom integritetu, mora verovati.
2. Vera koja se stiče iz ličnog iskustva - stvar u koju niko ne može sumnjati ili je poricati.
Knjiga Mouni Sadhua služi kao dragocen zapis posredne vere koji moramo pažljivo i ispravno istražiti i dokučiti sami za sebe. Brižljiv i precizan autor stavio je na papir svoja neizreciva unutrašnja iskustva, toliko verno, tačno i čovečno koliko je mogućno. Na nama je sada da iz toga izvučemo korist, u granicama naših mogućnosti.

Potaknut osećajem nesebičnog služenja i željom da sa drugima deli svoje iskustvo i uverenja, kao rezultat svog neposrednog saznanja, on je utelovio svoje misli i osećanja u ovu fascinantnu i u celosti nadahnjujuću i veoma poučnu knjigu. Ozbiljni čitaoci će, pregledajući je naći, ne samo svedočanstvo o čoveku koji je prešao preko obale iluzorne samsare, već i dovoljno materijala za razmišljanje i nadahnuće.
DR. M. HAFIZ SAID