Novi čovjek - Zorba Buda

  • Autor: Osho Rajneesh
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1975, 2011
  • Broj strana: 76
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 680 (poruči: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

Osho

NOVI ČOVJEK-ZORBA BUDHA

SVIJET SLAVLJA
Čitava prošlost čovječanstva je bila bolesna, nezdrava, suluda. U
toku tri hiljade godina, pet hiljada ratova je bilo vođeno. To je zaista
krajne ludilo; to je nevjerovatno. To je glupo, neinteligentno,
nehumano.
Moj koncept novog čovjeka je da će on biti Grk Zorba, a da će
biti i Gautam Buda: novi čovjek će biti Zorba Buda. On će biti
osjećajan i duhovan; tjelesan, krajnje tjelesan, u tijelu, u čulima, uživaće
u tijelu i svemu što tijelo pruža; a, isto tako, biće čovjek velike svijesti,
čovjek koji će imati moćan osjećaj svjedočenja.
Novi čovjek će biti mistik, pjesnik, naučnik, sve zajedno... To je
moj koncept potpunog čovjeka. Samo cjelovit čovjek može slaviti.
Slavlje je miomiris cjelovitog bića. Između nauke i meditacije samo
umjetnost može biti most – poezija, muzika, skulptura. Kada jednom
dovedemo tog novog čovjeka u egzistenciju, zemlja će po prvi put
postati to što treba da bude. Ona će postati raj: ovo naše tijelo, tijelo
Bude, ova naša zemlja, zemlja raja!
Živite sada snažno i potpuno jer naredni trenutak će biti rođen iz
ovog trenutka; a ako živite potpuno i radosno, vi ćete moći biti sasvim
sigurni da će naredni trenutak donijeti još više blaženstva, više radosti.
Za one koji žele da žive, ne da razmišljaju o tome; da vole, ne da
razmišljaju o tome; da bitišu, ne da filozofiraju o tome – ne postoji
alternativa. Ispijte sok sadašnjeg trenutka, sasvim ga iscijedite jer se on
neće više vratiti. Kada jednom ode, on ode zauvijek.
Kada hiljade i hiljade ljudi u svijetu slave, pjevaju, plešu u
ekstazi, opijeni božanskim, tada više nema mogućnosti za bilo kakvo
sveopšte samoubistvo. Sa takvim slavljem, sa takvim smijehom, sa
takvim ushićenjem i zdravljem, sa takvom prirodnošću i spontanošću,
kako može biti rata? Život vam je dat da stvarate, i da se veselite i da
slavite. Kada plačete i tugujete, kada ste očajni, vi ste sami. Kada
slavite, čitava egzistencija učestvuje sa vama.
Samo u slavlju se susrećemo sa najvišim, vječnim. Samo u
slavlju izlazimo iz kruga rađanja i umiranja.
ŽIVOT