Sunce svesnosti

  • Autor: Osho Rajnesh
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2012
  • Broj strana: 150
  • Povez: meki
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 620 RSD Ubaci u korpu

Poglavlje 1

EKSPERIMENT MEDITACIJE

17.oktobar. 1970.

(Napomena: Ovo je prevod iz novih yoga sutri, koje su u procesu da budu izdate. Ovo predavanje je samo u svrhu istražvanja.)

Prošle godine, na svetskoj konferenciji biologa, predsednik britanske biološke asocijacije, Badkun, dao je izveštaj. Želim da započnem današnji govor sa tim izveštajem. On je rekao vrlo značajnu stvar u tom izveštaju. Rekao je da evolucija ljudskog života nije dodavanje ičega novog njemu, već otpadanje nekih starih prepreka i smetnji. U evoluciji čoveka, ništa ne biva dodato, samo ono što je skriveno u čoveku postaje manifestovano. Samo smetnje, između, bivaju stavljene na stranu. Ako uporedite čoveka i životinju, čovek nema ništa više nego životinja; upravo on ima manje. Prepreke i smetnje koje životinje imaju, otpale su u čoveku, a ono što je uspavano u životinjama ispoljilo se u ljudima.

Između semena i njegovog cveta, cvet nema ništa više od semena, nego ima manje. To izgleda vrlo protivrečno, ali je to istina. Prepreke koje su bile u semenu, otpale su i cvet se ispoljio.

Poredeći sa životinjama, biljke imaju više prepreka u sebi. Ako prepreke otpadnu, biljke će postati životinje. Ako prepreke kod životinja otpadnu, životinje će postati ljudi. Ako prepreke ili smetnje kod ljudi otpadnu, onda što god preostane, naziva se Bog. Ako sve prepreke otpadnu, sve što jeste uspavano postaje potpuno ispoljeno, manifestovano; onda koje god ime da želimo dati toj energiji duše, Bog ili ma šta, ili čak ako ne želimo da damo tome ime, to će uspevati. Čovek ima još prepreka u sebi i otuda postoji mogućnost za njegov rast. Badkun nema ništa da čini sa spiritualnošću ali njegova postavka je tačno takva; koju je pre dvadeset pet vekova Buddha dao posle svog prosvetljenja.

Onog dana kada je Buddha bio prosvetljen, ljudi su ga pitali: „Šta si postigao?“ Buddha je odgovorio: „Ništa nisam postigao, ono što je već bilo u meni postalo je ispoljeno, postalo je meni poznato. Nisam postigao ništa, što već nisam bio, a za to sam bio uspavan; sada sam se za to probudio.“ Buddha je takođe rekao: „Želim da vam kažem da čak i ono što je tu bilo kao neznanje i to je izgubljeno, (što je tu) bilo besmislica i to je izgubljeno, a ono što sam ja postigao, sada mogu reći da sam već to imao, samo toga nisam bio svestan.“