Tajanstvena kundalini

  • Autor: Vasant G. Rele
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja:
  • Broj strana: 100
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 490 RSD Ubaci u korpu

UVOD

Sir Džon Vudrofa,

autora knjige ,,Zmijska snaga,, itd.

Tantre imaju dvostruko značenje, kao priručnici za sadhanu, bilo putem obožavanja (upasana), ili širenjem prirodnih moći (sidhi), ili da se putem joge postigne Najviši Svet (paramartha). Joga aspekt je važan zbog svojih hatha vežbi koje razvijaju čoveka kao psihičku celinu, kao uvod za laja ili kundalini jogu. U stvari one su bogat izvor ove naročite vrste joge. Ja verujem da se se ta joga praktikuje s nekim rezultatima, ne zato što imam lično iskustvo u tim stvarima, nego zato što je joga drevna i što nije verovatno da bi je a priori  ljudi praktikovali vekovima bez postizanja nekih rezultata. Kolika je njena vrednost, to je drugo pitanje i stvar  u koju nisam ranije bio tako siguran kao što sam danas. Vrlo je očito da ovaj oblik joge vrši parapsihički uticaj. U takozvanom ,,spiritualnom,, aspektu vrednost joj je podjednako velika. Po mom mišljenju, među različitim jogama, od najveće važnosti su karma, bhakti i đnana joga. Međutim, očigledno postoje mnogi kojima se naročito sviđa kundalini joga i u njoj nalaze veliko zadovoljstvo. U svakom slučaju, test kundalini joge je ajurveda, naime njeni rezulati. Vremenom sam došao do zaključka da sam svojim kriticizmom u knjizi ,,Zmijska snaga,, potcenio njenu vrednost. Međutim, budući da je kundalini joga od velike naučne važnosti, parapsihičkog i metafizičkog sadržaja, drago mi je da sam pozvan da napišem ovaj uvod o ovom vrednom istraživanju. Jer, pored toga što joga mora da se shvati s metafizičke i religiozne strane, ona takođe ima i naučni aspekt s kojim se moraju baviti filozofi i drugi. Stoga sam veoma zadovoljan što je autor kompetentan naučnik i što je kundalini jogi dao naučnu perspektivu, koju   ona zaslužuje.

Njegov pristup je originalan, naime smatra da je kundalini prava vagus snaga. Rekao bih da kundalini nije samo to, ona je veliki potencijal. Kao takva, po mom mišljenju ona se ne sme identifikovati s jednim od proizvoda koje donosi. Rekao bih da je kundalini grubi oblik šakti. Kažem grubi oblik jer Gospod ima mnogo šaktija, takvih kao što su njegova ananda šakti i druge. Šta su u Gospodu đnana, krija i maja šakti, to su satva, radžas i tamas u pašuu. Kundalini šakti u telu je prakrti šakti, jedan razvijeni oblik Gospodove maja šakti. Iz ove poslednje i kančuke dolaze tatve puruša i prakrti. Prakrti je koren psiho-fizičke supstance koja razvija tatve od budhia do prithivia, a sačinjava tela atmana kao svest (ćit). Kao takva, po mom mišljenju ona nije nervna ili druga psihička supstanca, ili mentalna sposobnost, nego osnovna supstanca za obe. Probuđene, one se uzdižu i stapaju u više tatve završivši u Šiva-šakti tatvama, kada se kaže da se integrišu u Paramašivi. Uratko, joga je evolucionarni pokret, obrnut od involucije ili uplitanja u materiju koja sačinjava Univerzum. Kundalini je dinamički stvarna, kao moć koja ostaje nakon namirenja svih telesnih potreba (da iskoristimo grub izraz, jer ne možemo naći bolji), a nakon proizvodnje prithivia ona se  sklupča oko statički realnog lingama i odmara se.

Ako je to tako i ja sam u pravu, da li je autorova teorija bez vrednosti? Naprotiv, izgleda mi da je od velike vrednosti, ali treba je ispitati u pogledu identifikacije kundalini s nervnom snagom vagus, jer može biti da taj nerv u ovoj jogi ima funkciju od praktične važnosti, što autor tvrdi da je otkrio. To može da bude ne samo važno, nego kao što autor tvrdi, možda i najvažniji elemenat  u stvarnom delovanju joge. Ja ne mogu reći da li je to tako ili ne, jer nisam fiziolog. I drugi naučnici treba da se bave analizom ispravnosti autorovog zaključka. Sve što sada mogu reći, i ako nisam dovoljno kompetentan da pružim naučnu kritiku ovog dela, ipak imam utisak da otvara nove horizonte u istraživanju kundalini joge i da treba pristupiti opsežnim praktičnim ispitivanjima ovde iznetih teorija. Istovremeno je poterebno da se izuče joga tekstovi koje sam naveo u svom delu ,,Zmijska snaga,,. Neki tekstovi možda nisu dobro shvaćeni jer postoje razlike u njihovim interpretacijama. Drago mi je da je čovek s naučnim postignućima, kakve je ostvario autor, uzeo stvar u svoje ruke i time ohrabrio druge da ga slede i kritikuju. Ako je izvršio nova otkrića, kao što tvrdi, utoliko bolje. U svakom slučaju vredno je to što je pažljivo razmotrio predmet i ponudio nam argumente koji podržavaju njegove zaključke. Za ono što treba učiniti u ovoj i svakoj drugoj oblasti datoj u šastrama, potrebno je veće obrazovanje od onog koje je po engleskom sistemu obrazovanja stekao indijac. Došao sam do zaključka da one sadrže više znanja nego što tako obrazovan čovek može pretpostaviti. Pored mene i mnogi drugi su zahvalni autoru za njegov posvećen rad, čiji proizvod preporučujem čitaocima, kako indijskim tako i drugim. Trenjem mentalne arani pali se vatra znanja.

Okford, 11 februara 1927.                              

Džon Vudrof