Teozofija

  • Autor: H. P. Blavacki
  • Izdavač: Trikona
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2020
  • Broj strana: 150
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 750 RSD Ubaci u korpu

SADRŽAJ I DEO Teozofija i Teozofsko društvo: Značenje imena Politika Teozofskog društva Ezoterična Mudrost-Religija kroz sva doba - Teozofija nije Budizam II DEO Egzoterična i ezoterična Teozofija: Šta nije moderno Teozofsko društvo Teozofi i članovi "T.D." Razlika između Teozofije i okultizma Razlika između Teozofije i spiritualizma Zašto je Teozofija prihvaćena? III DEO Sistem rada Teozofskog društva: Ciljevi Društva Zajedničko poreklo čoveka Ostali ciljevi O svetlosti zavetovanja IV DEO Odnos Teozofskog društva sa Teozofijom: O ličnom napretku Apstraktno i konkretno V DEO Osnovna učenja Teozofije: O Bogu i molitvi Da li je potrebno moliti se? Molitva uništava oslanjanje na sebe O izvoru ljudske duše Budistička učenja o gore pomenutom VI DEO Teozofsko učenje u odnosu na prirodu i čoveka: Jedinstvo svega u svemu Evolucija i iluzija O stvaranju naše planete u ciklusima u znaku broja Sedmostruka priroda čoveka Razlika između duše i duha Grčka učenja VII DEO O razližitim stanjima posle smrti: Fizički i spiritualni čovek O večnoj nagradi i kazni; i o Nirvani O različitim "principima" čoveka VIII DEO O reinkarnaciji ili ponovnom rođenju: Šta je memorija po teozofskom učenju? Zašto se ne sećamo svojih prošlih života? O individualnosti i ličnosti O nagradi i kazni IX DEO O Kama-Loki i Devahanu: O sudbini nižih "principa" Zašto teozofi ne veruju u povratak čistih "duhova"? Nekoliko reči o Skandama O svesti posle smrti i posle rođenja Šta zapravo znači poništenje? Određene reči za određene stvari X DEO O prirodi principa našeg mišljenja: Misterija ega Kompleksna priroda Manasa Doktrina izložena u Jevanđelju po Jovanu XI DEO O misterijama reinkarnacije: Periodično rađanje Šta je karma? Ko su oni koji znaju? Razlika između (?) i znanja; ili slepa i razumna vera Da li ima Bog pravo da oprosti? XII DEO Šta je praktična Teozofija? Dužnost Odnos Teozofskog društva sa političkim reformama O samopožrtvovanju O milosrđu Teozofija za mase Kako članovi mogu da pomognu Društvu Šta Teozof ne treba da čini XIII DEO Pogrešno shvatanje Teozofskog društva: Teozofija i asketizam Teozofija i brak Teozofija i obrazovanje Zašto onada postoji tako mnogo predrasuda o T.D.? Da li je Teozofsko društvo zainteresovano za bogaćenje? Radno telo T.D. XIV DEO "Teozofske Mahatme": Da li su oni "duhovi svetli" ili "zli duhovi"? Zloupotreba svetih imena i izraza ZAKLJUČAK Budućnost Teozofskog društva Dodatak