Varshphal ili godišnji horoskop

  • Autor: Sumeet Chung
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1998,2014
  • Broj strana: 140
  • Povez: meki
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 840 /PORUČI na: [email protected]/ RSD Ubaci u korpu

UVOD

,,Otkrio sam da kad god propustim da konsultuijem dijagram godišnjeg horoskopa činim sebi veliku nepravdu,,.

To su čuvene reči, koje je napisao Shri L. D. Madan, aprila 1990. U izdanju ,,The Babai,,. Napisao je članak, jer su ga za to mnogi zamolili, o tome kako je prorekao da Rajiv Gandhi neće ponovo postati premijer Indije, a da je predodređeno da to bude V. P. Sing. Astrolozi koji su predvideli povratak Rajiva Gandhia na mesto premijera su požurili da naciji iznesu svoja smešna izvinjenja. Opet, 1991. Shri L. D. Madan je predvideo da će Kongres (I) doći na vlast bez Rajiva Gandhia, a horoskop Rajiv Gandhia je zauvek tada zapečaćen u njegovoj 47-oj godini (završivši 20. avgusta 1991.) Time je opet  demonstrirao odličnost Vashphala.

U ovoj knjizi sakupio sam puno kombinacija i tehnika koje sam naučio od njega, zbog čega sam mu veoma zahvalan i zauvek dužan. Čitaoci će naći da je sistem godišnjeg horoskopa veoma koristan. Savetujem im da nikada ne propuste da ga izrade ako ne žele da učine grešku i da pođu pogrešnim putem.

Varshphal ili godišnji horoskop, Tajika sistem ili nauka solarnog povratka je jedinstvena odlika Vedske astrologije, predložene od Hihdu vidovnjaka i mudraca. Neelkantha je to sistematizovao u svojoj knjizi ,,Tajika Neelkanthi,,. Ja sam prošao kroz dostupne drevne tekstove o ovom predmetu  na Hindi, Urdu i Sanskritu. U ovoj knjizi pred čitaoce iznosim dobijene rezultate tih studija.

Želeo bih da izrazim zahvalnost najvećem astrologu Shri L. D. Madanu za njegove dragocene savete tokom pisanja ove knjige Takođe sam zahvalan Shri Sanjeer Kapahi, istraživaču Vedske astrologije, za njegovu pomoć i komentare. Ističem pomoć Shri Anoop Kashyape i Shri Dheeraj Popile u vršenju korekture i pripremi horoskopa za ovu knjigu.

Na kraju, moja iskrena zahvalnost Shri Narendra Sagaru iz ,,Sagar Publications,, za napore koje je uložio da bi ovu knjigu izneo pred čitaoce.

Ako neki čitalac ima pitanja ili primedbe u vezi sadržaja ove knjige može da mi piše i biće mu ubrzo poslat odgovor, najkasnije 4 - 6 nedelja po prijemu pisma. Takođe su dobrodošle dragocene sugestije čitalaca zbog poboljšanja budućih izdanja.

Poglavlje 1

VARSHPHAL I NJEGOVA VAŽNOST

Vedska astrologija ima dve grane:

1. Matematička grana ili Ganit, i

2. Prediktivna ili Phalit.

Prediktivni deo dalje može da se podeli u tri dela:

1. Natalni horoskop: On se bavi proračunima i interpretacijom horoskopa individua na osnovu podataka o njihovom rođenju. Različite tehnike koje primenjuju Hindu ili Vedski astrolozi detaljno su razmatrane u mojim knjigama. Knjiga koja upravo izlazi ,,Mastering the Art of Predictive Astrology through Panch Siddhant or Five Basik Principles,, bavi se celom skalom prediktivne astrologije i čitaoci je mogu koristiti.

2. Mundana astrologija: U modernom vremenu može da se podeli u tri dela:

a) Politička astrologija

b) Vreme (meteorologija) i zemljotresi

c) Predviđanje kretanja cena deonica ili akcija, zaliha ili robnog prometa.

Sva tri predmeta izložena su detaljno u mojoj knjizi ,,Mundane Astrology,,.

3. Prasna ili Horarna astrologija: Bavi se odgovorima na specifična pitanja na osnovu nacrtanog horoskopa prema vremenu kada je postavljeno pitanje. Ovom granom prediktivne astrologije baviću se u mojoj knjizi ,,Horrary Astrology and Swaraudaye Shastra,, koja upravo izlazi. U ovoj knjizi pored Horarne astrologije, bavio sam se takođe Swaraudaye Shastrom, bez čijeg poznavanja izučavanje astologije nije potpuno.

U natalnom horoskopu vrlo je rasprostranjeno korišćenje dve tehnike:

Parasarine  tehnike

1. Tehnika koja se zasniva na principima mudraca Parasare i delima mudraca Jaiminia. Jaiminieva astrologija je u stvari deo Parasarinog sistema i nije poseban sistem.