Vedski inženjering

  • Autor: Dr. John. Fagan
  • Izdavač: Drugi izdavači
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1997
  • Broj strana: 102
  • Povez: mek
  • Pismo: Latinica
  • Akcija: 0
Cena: 810 (poruči: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

5) VEDSKI INŽENJERING: RJEŠENJA U POLJODJELSTVU Maharishijev vedski pristup održivome poljodjelstvu - prehranjivanje svijeta bez genetičkog inženjeringa i bez kemijskih otrova Strategija održivoga poljodjelstva Danas smo u mogućnosti izabrati takav pristup za restrukturiranje poljodjelstva koji će dovesti do sustava koji će proizvoditi dovoljno hrane za ljudske potrebe i istodobno biti posve u funkciji zaštite zdravlja i očuvanja okoliša.. Ključ takvoga pristupa je u poboljšanju i stalnome obnavljanju plodnosti tla, što je moguće postići samo korištenjem obnovljivih resursa i postupcima koji ne utječu negativno na okoliš.. I znanstvena su istraživanja ukazala na učinkovitost takvoga pristupa obrađivanju zemlje, koji uključuje gnojivo iz obnovljivih resursa, načine obrade koji štite tlo, raznolikost i rotaciju sijanih kultura, te prirodne postupke nadzora nametnika i štetočina.. Primjena takvoga pristupa može dati isto tako visok urod kao i sadašnje forsiranje monokultura, koje primarno koristi kemijske metode tretiranja tla i biljaka.. Takav podržavajući pristup sigurniji je i jeftiniji, ne troši neobnovljive resurse i primjenjiv je na duže vrijeme bez štetnih popratnih učinaka.. Učinkovitost ovih postupaka čini nepotrebnim korištenje agrokemikalija, genetičkog inženjeringa ili drugih štetnih tehnologija. Na taj način, ne razara se sama osnova života budućih pokoljenja.. Obnovljiva gnojiva Gnojivo iz obnovljivih resursa oslobađa poljodjelce ovisnosti o kemijskim sredstvima.. Proizvodnja kemijskih sredstava za gnojenje zahtijeva ogromne količine energije, trošeći naftu i druge neobnovljive resurse, te istodobno vrlo onečišćuje okoliš oko takvih postrojenja.. Rezultat takve proizvodnje su umjetna gnojiva čija primjena intenzivno osiromašuje i iscrpljuje tlo.. Jasno je da takav pristup nije održiv.. Zdravo tlo sadrži bogatu i složenu mješavinu organskoga materijala, mikroorganizama, drugih sitnih organizama, te minerala. Sve ovo čini hranjivu smjesu tla.. Organska gnojiva povećavaju fertilnost tla obogaćivanjem ove mješavine i time pogoduju njegovoj vitalnosti.. Nasuprot tome, kemijska gnojiva donose visoku koncentraciju posebnih sastojaka, ali narušavaju ravnotežu tla i, u stvari, toksična su za mnoge organizme u zemlji. Stoga je opća posljedica korištenja kemijskih gnojiva degradacija vitalnosti i plodnosti tla.. Izmjenjivanje i raznolikost usjeva Skladne rotacije usjeva i raznolikost usjeva sinkrono djeluju u suzbijanju erozije i iscrpljivanja tla, držanju štetočina pod nadzorom i poboljšavanju plodnosti tla.. Ukoliko se na istome polju godinu za godinom u skladnome redoslijedu (plodoredu) sade različiti usjevi, moguće je spriječiti osiromašenje tla od određenih sastojaka, što se inače redovito zbiva kada se niz godina na istome tlu uzgaja ista kultura.. Primjerice, uključivanjem u cikličku izmjenu kulture leguminoza, koje su prava skladišta simbiotskih bakterija koje vežu dušik iz zraka, dušik i drugi sastojci tla bit će čak povećani.. Nadalje, pokazuje se da je uraznoličenje i gospodarska prednost.. Ono pomaže stabilniji prihod poljodjelskoga gospodarstva smanjujući ovisnost poljodjelaca o ekonomskim čimbenicima. Veća stabilnost prihoda dolazi kroz raspršivanje rizika od fluktuacije cijena na tržištu za niz različitih usjeva.. Očuvanje tla Metode zaštite tla poput smanjenoga tanjuranja, konturnoga oranja, terasiranje tla i sadnje kultura u manjim naizmjeničnim površinama značajno doprinose strategiji održivoga poljodjelstva.. Odstranjenje prirodnoga zaštitnoga pokrivača tla može se spriječiti svođenjem rada na zemlji prije sađenja na minimum.. Time se reducira erozija uz istodobno održavanje prinosa žetve, čak uz manje uložene energije, rada i korištene opreme. Konturno oranje, terasiranje i naizmjenična sadnja kultura sprečavaju eroziju tla.. Sve ove metode zajedno čuvaju ključne poljodjelske resurse i umanjuju troškove gospodarstva.. Prirodne metode nadzora nametnika Prirodne metode nadzora nametnika i štetočina uključuju raznolike postupke za zaštitu usjeva od kukaca, korova, patogenih mikro i drugih organizama.. Primjerice, izmjena sjetve i međuusjevi, tj. uzgoj dviju ili više kultura jedne uz drugu, vrlo učinkovito drže populacije kukaca pod nadzorom. Druga je važna strategija koristiti prirodne istrebljivače u smanjenju populacije insekata. Temeljna strategija održivoga poljodjelstva u nadzoru nametnika jest ipak prevencija.. Ovim se pristupom temeljna načela Maharishijeve ayurvede za zaštitu zdravlja proširuju na poljodjelski važne biljke. Uspostavljanjem i održavanjem ravnoteže i vitalnosti zasađenih biljaka one postaju manje podložne oštećenju od kukaca i bolesti.. U nadzoru korova koristi se sličan pristup. Odgovarajuća ispravna skrb i prehranjivanje poboljšava i popravlja zdravlje tla, ravnotežu mikroorganizama i drugih sastojaka tla.. Upravo kao što održavanje ravnoteže u fiziologiji putem Maharishijevoga vedskoga pristupa zdravlju uzima u obzir fiziološke i sezonske cikluse kao dio strategije za zaštitu zdravlja, tako i strategije održivoga poljodjelstva uzimaju u obzir sezonske cikluse i druge vremenski uvjetovane činitelje da bi se umanjila šteta od korova i patogena i maksimizirao urod.. Primjerice, sadnja se često otpočinje tako da daje vremensku prednost usjevu u odnosu na samonikli korov.. Istraživanja životnopodržavajućega pristupa poljodjelstvu Opsežna objektivna istraživanja ukazuju da strategije održivoga poljodjelstva i te kako imaju smisla.. Primjerice, nedavna studija pokazuje da se urod kukuruza i soje povećava nakon prijelaza na podržavajući sustav uzgoja.. Nadalje, prijelaz na obrađivanje zemlje na način održivoga poljodjelstva putem odgovarajućih izmjena kultura (plodoreda) može podići produktivnost, smanjiti troškove održavanja poljoprivrednoga dobra i općenito smanjiti troškove u poljodjelstvu. Također, istraživanja potvrđuju dugoročnu profitabilnost takve životnopodržavajuće poljoprivredne djelatnosti.. Podržavajuće poljodjelstvo očito je dobro za proizvodnju hrane i gospodarstvo, dobro za zdravlje i dobro za okoliš. Podržavajuće metode postoje već godinama a ipak nisu znatnije korištene.. Zašto? Očito, radi se o izboru poljodjelaca, vlade, investitora i, konačno, svih nas.. Proširenjem i poboljšanjem shvaćanja, stvaralaštva i sposobnosti donošenja odluka, što je moguće putem Maharishijeve transcendentalne meditacije i programa TM-sidhi, možemo odigrati važnu ulogu u uvođenju životnopodržavajućih pristupa u poljodjelstvu.. Maharishijev vedski pristup rješava probleme poljodjelstva Primjena Maharishijevoga vedskoga pristupa u poljodjelstvu integrira prirodno podržavajuće poljodjelske postupke, koji su slobodni od kemijskih pesticida, herbicida i drugih otrova, s mnogim tehnologijama Maharishijeve vedske znanosti.. One uključuju Maharishijevu transcendentalnu meditaciju i program TM-sidhi i Maharishijev vedski pristup zdravlju.. Vedski pristup neutralizira stres i u pojedincu i u društvu i u cjelokupnom ozračju.. Na taj način, oživljuje se jasnoća mišljenja i dubina shvaćanja, odnosno razvija svijest - kako samih poljodjelaca, članova državne uprave, poslovnih ljudi, tako i kolektivna svijest društva.. Mudro poljodjelstvo Stručnost zemljoradnika-farmera presudna je za dobrobit društva i buduća pokoljenja, te za njihov financijski uspjeh.. Zemljoradnici upravljaju našim najbitnijim resursima - obradivom zemljom - i odgovorni su za proizvodnju naše bitne udobnosti, hrane koju jedemo.. Tehnika transcendentalne meditacije pružit će zemljoradniku nove vrijedne resurse - bolje zdravlje i vitalnost, veće stvaralaštvo i povećanu jasnoću mišljenja. Rezultat će biti primjerenije i učinkovitije korištenje naravnoga zakona, a to će omogućiti mudrije obavljanje poslova.. Mudro ratarstvo može proizvesti obilniju i kvalitetniju hranu, bez pribjegavanja agrokemijskim sredstvima i genetičkom inženjeringu - koji štete okolišu i prijete ljudskom životu.. Sažetak Genetički inženjering u poljodjelstvu nedovoljno upućeni drže velikom nadom u prehranjivanju svijeta budućnosti.. Međutim, ovaj pristup je podjednako opasan i za okoliš i za ljudsko zdravlje.. Nudi kratkoročnu dobit, a donosi rizik stvaranja ozbiljnih problema koji će opterećivati sva buduća pokoljenja.. Nasuprot tome, metode životnopodržavajućega poljodjelstva ostvarene putem Maharishijevoga vedskoga pristupa, mogu ispuniti iste akutne potrebe, i to mogu učiniti odmah.. Ova strategija može pružiti veće blagostanje poljodjelcima i osigurati kvalitetniju, zdraviju hranu za svakoga.. Istodobno, ovaj će pristup ukloniti rasprostranjenu eroziju, osiromašenje tla, zagađivanje otrovima i zdravstvene probleme, koje donose suvremene poljodjelske metode i koje će genetički inženjering u poljodjelstvu još povećati.. Ovaj sigurniji pristup poboljšat će zdravlje i donijeti blagostanje za dulje vrijeme i omogućiti da poljodjelstvo bude više u skladu s okolišom.. Dobrobiti koje nudi ovaj pristup ogromne su i, imajući to u vidu, ne postoji valjano opravdanje za izlaganje budućih pokoljenja velikim rizicima genetičkog inženjeringa i drugih visokotehnoloških alternativa..