Život Vivekanande

  • Autor: Romen Rolan
  • Izdavač:
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 2014
  • Broj strana: 200
  • Povez: meki, tvrdi
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 1
Cena: 1300 (poruči: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

PRELUDIJUM

Veliki učenik, koji je imao zadatak da preuzme Ramakrišnino duhovno nasledstvo i da seme njegove misli raspe po celom svetu, i fizički i moralno bio je njegova sučta suprotnost.

Serafimski Učitelj je ceo svoj život proveo do nogu Božanske Ljubljene, Majke - Živoga Boga. On Joj je bio predan od svog detinjstva; pre nego što je pronikao do samih dubina svog bića, on je već znao da Je ljubi. I premda je, da bi Joj se pridružio, bio osuđen na godine patnje i bola, one su ipak odisale manirima viteza lutalice, čija su iskušenja imala jedini cilj da ga učine dostojnim predmeta njegove neokaljane čistoće i religiozne ljubavi. A na kraju svih tih izukrštanih staza u neprozirnoj šumi stajala je Ona - jedino Ona, mnogoliki Bog, među hiljadama i hiljadama lica. I kada je došao do Nje, shvatio je da je naučio da prepoznaje i voli sva ta druga lica u Njoj, tako da je s Njom obgrlio i celi svet. Preostali deo njegovog života protekao je u spokojnoj punoći ove kosmičke Radosti, čije su otkrovenje Zapadu opevali Betoven i Ćiler.